Статьи

А ви дотримуєтеся всі правила торгівлі алкоголем?

Основні принципи державної політики щодо регулювання оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями визначає Закон України від 19 Основні принципи державної політики щодо регулювання оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями визначає Закон України від 19.12.95 р № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі - закон № 481).

Ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами здійснюється згідно з вимогами ст. 15 Закону № 481.

Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, в тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

Ліцензія видається на підставі заяви та документів, перелік яких визначений Законом № 481, поданих суб'єктом господарської діяльності (особисто або через представника, або відправленим рекомендованим листів) в Головне управління або в Центр обслуговування платників (далі - ЦОП) за місцем здійснення суб'єктом господарювання торговельної діяльності . Документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа, або посадовою особою органу ліцензування. За видачу ліцензії стягується плата в розмірі, встановленому законодавством. До заяви суб'єкти господарювання повинні подати платіжний документ з наявністю відбитка штампа банку.

У заявах про видачу ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами додатково зазначаються адреса місця торгівлі, перелік РРО (КОРО), які знаходяться в місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень РРО (КОРО), які знаходяться в місці торгівлі, і дата початку їх обліку в органах УКРІНФОРМ.

Розгляд заяви про видачу ліцензії здійснює структурний підрозділ Головного управління. Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня отримання документів. Ліцензії видаються заявнику при пред'явленні ним документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб), або уповноваженому на те представнику заявника за дорученням.

Відповідно до п. 22 постанови Кабінету Міністрів України від 30.07.96 р № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці здійснюється тільки закладами ресторанного господарства та спеціалізованими відділами підприємств, що мають статус закладів ресторанного господарства, підприємств з універсальним асортиментом товарів.

Продаж на розлив вин виноградних натуральних сухих з тари (посуду) місткістю від 50 до 600 л, виготовленої з матеріалів, дозволених для контакту з алкогольними напоями, може здійснюватися закладами ресторанного господарства, якщо в ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями про це є відповідний запис органу, що видав таку ліцензію.

При цьому слід зазначити, що суб'єкт господарювання без наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями може здійснювати роздрібну торгівлю виключно столовими винами. Продаж вин столових здійснюється без застосування РРО з використанням книжок та КОРО (ст. 15³ Закону № 481).

Роздрібна торгівля винами з додаванням спирту етилового ректифікованого з об'ємною часткою етилового спирту від 12.0 до 20.0% можлива тільки за умови придбання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Вино столове - вино, виготовлене шляхом повного чи неповного бродіння сусла. Залежно від вмісту цукру столове вино поділяється на сухе, напівсухе і напівсолодке.

Національний стандарт України «Вина. Загальні технічні умови »(далі - ГОСТ 4806) поширюється на вина, які не містять діоксиду вуглецю, виробляють з виноградних оброблених виноматеріалів, розлиті в споживчу тару і призначені для реалізації в сфері торгівлі та громадського харчування.

Відповідно до регламентованих ГОСТ 4806 фізико-хімічних показників об'ємна частка етилового спирту у винах їдалень (сухих, напівсухих) може становити в діапазоні від 9.0 до 14%, а напівсолодких - від 9.0 до 13%.

Слід звернути увагу, що відповідальність за порушення норм Закону № 481 визначено в ст. 17 цього Закону. Так, здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями через електронний контрольно-касовий апарат (КОРО), не зазначений у ліцензії загрожує штрафними санкціями в розмірі 200% реалізованої через такий контрольно-касовий апарат (КОРО) продукції, але не менше 10 000 грн.

Крім того, проведення оптової (включаючи імпорт та експорт) і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій (крім випадків, передбачених Законом № 481) - 200 % вартості отриманої партії товару, але не менше 17 000 грн.

Виробництво, зберігання, транспортування, реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів; алкогольних напоїв або тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку, або з використанням тари, що не відповідає вимогам, визначеним частиною першою ст. 11 Закону № 481, - 200% вартості товару, але не менше 17 000 грн.

(За матеріалами ГУ УКРІНФОРМ в Закарпатській області)

Новости

Игрушки на елку
Елка является одним из самых главных символов Нового года. Уже с наступлением декабря большинство людей начинает присматриваться к этим лесным красавицам, а в конце месяца практически каждая квартира


 PHILIP LAURENCE   Pioneer   Антистресс   Аромалампы   Бизнес   Игры   Косметика   Оружие   Панно   Романтика   Спорт   Фен-Шуй   Фен-Шуй Аромалампы   Часы   ЭКСТРИМ   ЭМОЦИИ   Экскурсии   визитницы   подарки для деловых людей   фотоальбомы  
— сайт сделан на студии « Kontora #2 »
E-mail: [email protected]  • Карта сайта