Статьи

Анкета задоволеності персоналу

 1. Дослідження задоволеності персоналу
 2. Як складати анкету
 3. Приклади питань для анкет задоволеності персоналу
 4. Анкета задоволеності персоналу: зразок

Ефективна діяльність компанії неможлива без задоволеності від роботи її співробітників. Як показують результати досліджень, на цей параметр впливають такі фактори, як культура підприємства, стиль керівництва, ступінь залученості в роботу і свобода прийняття рішень. Оцінити ці та інші чинники допоможе анкета задоволеності персоналу.

Зі статті ви дізнаєтесь:

Корисний документ:


Лояльний співробітник, задоволений своєю роботою і займаним в компанії місцем, мотивований на якісну працю і прагне до саморозвитку. Задоволеність персоналу відображає ставлення співробітника до різних аспектів роботи: Лояльний співробітник, задоволений своєю роботою і займаним в компанії місцем, мотивований на якісну працю і прагне до саморозвитку

 • безпеку і умови праці;
 • робоче навантаження;
 • оплата праці ;
 • статус і престиж роботи;
 • взаємини з колегами;
 • адекватність оцінки результатів праці керівництвом;
 • відносини між керівництвом і підлеглими;
 • ступінь можливої ​​автономії і зона відповідальності;
 • можливість росту і розвитку.

Оцінити задоволеність співробітників своєю роботою можна з використанням різних анкет.

Дослідження задоволеності персоналу

Дослідження задоволеності персоналу має сенс проводити з періодичністю раз на півроку. Бажано вибирати періоди «низьких» сезонів в бізнесі, щоб процедура оцінки не стала для співробітників додатковим подразником і не вплинула негативно на роботу.

Дане дослідження необхідно проводити у випадках, якщо спостерігаються такі фактори:

високі показники плинності кадрів - тут важливо визначити істинні причини звільнення співробітників, скоротити витрати виробництва через звільнень;

проводяться організаційні зміни на підприємстві - при цьому необхідно поліпшити процеси з управління змінами;

низька результативність роботи - уточнюються причини і знаходяться варіанти рішення з оптимізації організації трудового процесу.

Перед аналізом задоволеності керівництву підприємства необхідно виявити основні потреби конкретного працівника, які спонукають його до професійної діяльності. Для проведення подібних досліджень можна запросити зовнішніх консультантів, але при невеликому штаті можна впоратися власними силами. Однак в цьому випадку потрібно мати впевненість у чесності відповідей співробітників.

Етапи дослідження задоволеності персоналу роботою:

 1. Конкретизація мети дослідження. Будь-опитування не повинен проводитися для галочки. Керівництву перед тим, як включити те чи інше питання в анкету, потрібно чітко визначити, що потім робити з усією цією інформацією і наскільки роботодавець готовий реагувати на отримані від персоналу відомості.
 2. Підготовка питань і складання анкетних листів.
 3. Проведення опитування серед працівників, заповнення ними анкет.
 4. Аналіз результатів дослідження. Оцінка працездатності діючої системи мотивації.
 5. Інформування керівний склад і персонал про підсумки дослідження.

Як складати анкету

Анкетні листи кожен керівник повинен складати, беручи до уваги цілі дослідження і особливості структури та діяльності підприємства. Загалом можна спиратися на кілька загальних правил. В ході дослідження задоволеності персоналу роботою потрібно з'ясувати:

категорії умов праці;

ступінь значущості даних категорій для працівників;

наскільки, з точки зору співробітників, дані категорії задоволені;

які категорії найменш задоволені, з точки зору співробітників.

Категорії умов праці умовно можна об'єднати в групи (див. Таблицю 1).

Таблиця 1. Категорії умов праці

Група

Категорія умов праці

Умови роботи

Комфортні умови праці

Зручний робочий графік

Зручне розташування офісу (легко добиратися до роботи)

Система матеріального заохочення

Адекватна і зрозуміла система оплати праці, з точки зору персоналу

Стабільна оплата праці

Можливість для співробітника впливати на одержувана винагорода за рахунок наявності матеріальних пільг

зміст роботи

Складна і цікава робота, що вимагає творчого підходу

Наявність автономності в роботі

Важка робота з високим ступенем відповідальності

Фактор стабільності і безпеки

Стабільність в роботі, відсутність частих кадрових і організаційних змін

Впевненість у завтрашньому дні

Виконання зобов'язань роботодавця перед персоналом

Взаємодія з керівництвом

Ясна постановка цілей завдань

Налагоджений зворотній зв'язок з боку керівника

Відкрите обговорення проблем і складнощів

Взаємодія в колективі

Психологічно комфортна атмосфера в колективі

Добре ставлення з керівниками

Загальні інтереси і світогляд з керівником і колегами

Визнання, повага вкладеної праці і заслуг

Визнання значущості роботи як колегами, так і керівництвом

Прояв схвалення і поваги з боку керівника

Інтерес до ідей і пропозицій співробітника

можливості розвитку

Можливість кар "єрного росту

Перспективи професійного розвитку

Можливість отримання нових умінь, знань і навичок

Корпоративна культура компанії

Наявність в компанії розвиненої системи корпоративних цінностей, ритуалів і традицій, підтримуваних переважною більшістю співробітників

Спілкування з колегами за межами підприємства

Регулярне проведення на підприємстві корпоративів, спільне відзначення ювілеїв і свят

Відповідно до уточненої метою керівництву з перерахованих вище категорій потрібно вибрати ті, за якими буде проводитися дослідження.

Приклади питань для анкет задоволеності персоналу

Як приклади питань для анкет задоволеності персоналу для групи «Взаємодія з керівництвом» можна навести такі:

Питання на значимість категорії: «Визначте за десятибальною шкалою, наскільки для вас важлива чітка постановка завдань з боку керівника».

Питання на задоволеність: «Визначте ступінь справедливості твердження« Переді мною ставляться конкретні завдання ».

Для категорії «Фактор стабільності і безпеки»:

Питання на значимість: «Як часто ви відкладаєте кошти на чорний день?»

Питання на задоволеність: «Наскільки в процентному вираженні ви відчуваєте в даний час занепокоєння, пов'язане з перспективою втратити роботу?»

Кожен працівник індивідуальний і може дати найнесподіваніші відповіді. Тому на кожне питання потрібно запропонувати кілька можливих варіантів, один з яких і повинен вибрати працівник. Це дозволить розрахувати результати анкетування, привівши середні значення до спільного знаменника. Варіанти відповідей можна пропонувати у вигляді процентного вираження, цифровий або словесної шкали (відмінно, добре, погано, дуже погано).

питання в анкеті потрібно розставляти в довільному порядку, чергуючи їх з різних категорій. Це дозволить отримати максимально відверті і достовірні відповіді. В кінці кожного блоку обов'язкових питань з відповідями бажано залишати місце для зауважень з ініціативи працівників, висловлювання ними особистої думки без заданих варіантів.

Анкета задоволеності персоналу: зразок

В якості основи для складання анкети на конкретному підприємстві можна використовувати наступний зразок.

Кожен працівник повинен самостійно заповнити анкету протягом встановленого часу і повернути її для підрахунку результатів. По можливості слід проводити дослідження анонімно, так як це суттєво підвищує шанси на отримання достовірних результатів.

Дані, отримані в ході анкетування, керівництво може використовувати для поліпшення умов роботи персоналу. В результаті подібного анкетування можна не тільки уточнити слабкі сторони в комунікаціях, а й виявити інші фактори, що заважають злагодженій роботі в компанії.

На закінчення необхідно додати, що співробітникам важливо бачити, що їх участь в опитуванні не було формальністю, а вплинуло на роботу компанії. Керівництво дійсно має намагатися вирішити виявлені проблеми і робити для цього відповідні кроки.

Новости

Игрушки на елку
Елка является одним из самых главных символов Нового года. Уже с наступлением декабря большинство людей начинает присматриваться к этим лесным красавицам, а в конце месяца практически каждая квартира


 PHILIP LAURENCE   Pioneer   Антистресс   Аромалампы   Бизнес   Игры   Косметика   Оружие   Панно   Романтика   Спорт   Фен-Шуй   Фен-Шуй Аромалампы   Часы   ЭКСТРИМ   ЭМОЦИИ   Экскурсии   визитницы   подарки для деловых людей   фотоальбомы  
— сайт сделан на студии « Kontora #2 »
E-mail: [email protected] • Карта сайта