Статьи

Запитання і відповіді № 26 :: Аптечка на підприємстві необхідна

Запитання і відповіді № 26 (27.6.2005)
Ви запитали редакцію

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

Чи потрібна на підприємстві аптечка?

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці згідно зі ст. 153 КЗпП. Тому доречно в колективному договорі передбачити умови забезпечення медичного обслуговування, до того ж цього вимагає і ст. 13 КЗпП.

Крім того, згідно з п. 3 ст. 21 Закону України від 23.09.99 р №1105 "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", на фонд соціального страхування від нещасних випадків покладено сприяння створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захв ания. Так, в разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт (уповноважена особа підприємства) зобов'язаний терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу (п. 8 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого Постановою КМУ від 25.08.2004 р №1112). Зрозуміло, що одним із способів надання першої медичної допомоги є придбання роботодавцем аптечки першої медичної допомоги.

Єдиним нормативним документом, в якому вказані вимоги щодо наявності та комплектації медичних аптечок на всіх підприємствах, установах і організаціях, є Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені Наказом Комітету по нагляду за охороною праці України та Мінпраці від 10.02.99 р . №21.

Аптечки першої медичної допомоги (сумка з набором медикаментів і медзасобів) в бухгалтерському обліку відносяться до малоцінних та швидкозношуваних предметів (МБП).

На нашу думку, дотримання норм законодавства про охорону праці дає можливість підприємству витрати на придбання аптечки, її оновлення, доукомплектування включити до складу валових витрат згідно з пп. 5.2.1 Закону про прибуток. При цьому варто оформити наказ по підприємству про необхідну наявність аптечних медикаментів для працівників.

Також нагадаємо, що Закон про прибуток розглядає МБП в якості запасів, вартість яких для цілей оподаткування підлягає обліку приросту (убутку) згідно п. 5.9 Закону про прибуток.

Розглянемо на прикладі бухгалтерський та податковий облік придбання аптечки підприємством.

Підприємство придбало 4 комплекти аптечок по 95 грн загальною вартістю 380 грн. За розпорядженням керівництва три з них передані на робочі місця. Крім того, для доукомплектування аптечок підприємство придбало вироби медичного призначення на загальну суму 53,60 грн, в тому числі:

- 4 упаковки бинтів по 0,90 грн - всього 3,60 грн без ПДВ;

- 20 шприців по 0,70 грн - всього 14 грн без ПДВ;

- 4 пари рукавичок медичних по 3 грн - всього 12 грн без ПДВ;

- 4 рулони лейкопластиру по 6 грн - всього 24 грн, в т. Ч. ПДВ 4 грн.

№ п / пЗміст операціїБухгалтерський облікСумаПодатковий облікД-тК-тВДВВ

1 Перераховано з рахунку підприємства грошові кошти на придбання 4 комплектів аптечок 377 311 380,00 380,00 2 Оприбутковано аптечки 22 377 380,00 - - 3 передано 3 комплекти аптечок на робочі місця (введені в експлуатацію) матеріально відповідальної особи (керівника робіт) 949 22 285,00 - - 4 Списано на фінансові результати 791 949 285,00 5 Придбано додаткові медичні засоби з метою доукомплектування 22 685 49,60 - 49,60 6 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ 641 685 4,00 - - 7 оплачено и придбані вироби медичного призначення 685 311 53,60 - - 8 Доукомплектування аптечки медичними виробами: 3 аптечки на робочих місцях (15 шприців, 3 пари медичних рукавиць, 3 рулону пластиру, 3 упаковки бинтів) 949 22 37,20 - - 9 Списано на фінансовий результат 791 949 37,20 - -

Тамара ВОВЧЕНКО

Послуги з ремонту устаткування, яке підлягатиме вивезенню за межі України, обкладаються ПДВ на загальних підставах   Ви запитали редакцію   Який порядок оподаткування ПДВ послуг з ремонту обладнання, що належить нерезидентові і підлягає вивезенню за межі території України після закінчення ремонту Послуги з ремонту устаткування, яке підлягатиме вивезенню за межі України, обкладаються ПДВ на загальних підставах
Ви запитали редакцію
Який порядок оподаткування ПДВ послуг з ремонту обладнання, що належить нерезидентові і підлягає вивезенню за межі території України після закінчення ремонту? ...

Право на відпустку перед і після відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами   № 19 (11 Право на відпустку перед і після відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами
№ 19 (11.5.2015) :: Ви запитали редакцію
Чи можна надати працівниці відпустку безпосередньо перед і одразу після
відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами? ...

Заява на відпустку - пережиток минулого   № 19 (11 Заява на відпустку - пережиток минулого
№ 19 (11.5.2015) :: Ви запитали редакцію
Які заходи має вжити підприємство, якщо працівник не пише заяву на відпустку? ...

Чи потрібна на підприємстві аптечка?

Новости

Игрушки на елку
Елка является одним из самых главных символов Нового года. Уже с наступлением декабря большинство людей начинает присматриваться к этим лесным красавицам, а в конце месяца практически каждая квартира


 PHILIP LAURENCE   Pioneer   Антистресс   Аромалампы   Бизнес   Игры   Косметика   Оружие   Панно   Романтика   Спорт   Фен-Шуй   Фен-Шуй Аромалампы   Часы   ЭКСТРИМ   ЭМОЦИИ   Экскурсии   визитницы   подарки для деловых людей   фотоальбомы  
— сайт сделан на студии « Kontora #2 »
E-mail: [email protected]  • Карта сайта