Статьи

Дебет-Кредит № 04 :: Три види безготівки для автозаправних станцій

Дебет-Кредит № 04 (23.1.2006)
Суть справи :: Бухгалтерський облік

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

Останнім часом особливого поширення почали набувати безготівкові розрахунки при придбанні пального. Однак не всі ще знають, в яких формах відбуваються ці розрахунки, в чому їх перевага, як їх оформити і відобразити в обліку. Цим питанням і присвячена стаття.

Застосування РРО на АЗС

При продажу нафтопродуктів і зрідженого газу на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях (АЗС), заправних пунктах необхідно враховувати норми Закону про РРО.

Згідно ст. 12 Закону про РРО, на території України дозволяється реалізовувати та застосовувати лише ті РРО вітчизняного та іноземного виробництва, які включені до Держреєстру та конструкція і програмне забезпечення яких відповідає конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника.

Для АЗС передбачені спеціалізовані електронні контрольно-касові апарати, використання яких дозволяється при виконанні певних умов.

На запитання платників податків щодо застосування спеціалізованих ЕККА часто відповідали фахівці органів ДПС в «Віснику податкової служби України».

Так, на думку податкових органів, спеціалізовані ЕККА не застосовуються тільки в разі, коли розрахунки за оптові партії паливно-мастильних матеріалів (ПММ) відбуваються шляхом безготівкового переказу коштів з рахунку покупця (споживача) на рахунок підприємства нафтопродуктозабезпечення, а відпуск товару такому споживачеві здійснюється з ємностей, спеціально призначених для зберігання та відпуску оптових партій, а не через паливороздавальні колонки автозаправних станцій.

Крім того, відпуск нафтопродуктів через спеціалізовані ЕККА при будь-якій формі оплати (готівкової, безготівкової, за електронними картками) і при будь-якій формі розрахунків (попередня оплата або оплата за фактично отримані нафтопродукти) повинен супроводжуватися роздруківкою чека встановленої форми (ст. 3 Закону про РРО) .

Таким чином, суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізують нафтопродукти, повинні застосовувати РРО при всіх формах оплати.

Зараз продукція на АЗС реалізується як за готівковий, так і за безготівковий розрахунок.

За безготівковим розрахунком пальне отримують трьома способами:

1) за платіжними картками (кредитні картки: Visa, Mastercard і т. П.);

2) за відомостями;

3) за талонами (смарт-картками).

Відпуск ПММ за платіжними картками

У нашій країні порівняно недавно стало можливим розраховуватися за товари (роботи, послуги) не тільки готівкою, але і за допомогою різного виду платіжних карток, чеків і т. П.

Для того щоб оператори ринку нафтопродуктів могли здійснювати розрахунки зі споживачами із застосуванням платіжних карток, спеціалізовані ЕККА оснащені платіжним терміналом, призначеним для виконання процедури авторизації із застосуванням платіжної картки та, як правило, друкування документа за такою операцією (Рішення №13).

Такі термінали можуть бути банківськими і торговельними і з'єднаними з ЕККА. Зараз майже 100% встановлених у торговців платіжних терміналів - це власність банків, і тільки в окремих випадках банки надають їх торговцям в оренду.

АЗС, яка обслуговує споживачів за платіжними картками, повинна мати позначення на вітрині або в іншому доступному споживачам місці про можливість здійснювати розрахунки зі споживачами картками відповідних банків - емітентів.

Між банками і операторами ринку нафтопродуктів укладаються договори, що дають право оператору приймати до оплати платіжні картки відповідної платіжної системи з дотриманням її правил та виконувати інші операції, визначені договором.

Документи за операціями із застосуванням платіжних карток в паперовому вигляді оформляються у формі квитанції платіжного термінала. При цьому, крім встановлених обов'язкових реквізитів чека касового апарату, додатково містяться також обов'язкові реквізити квитанції платіжного термінала (номер квитанції, номер терміналу, ідентифікатор підприємства торгівлі (послуг) або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати, дата і час (години, хвилини) здійснення операції, вид операції (купівля, повернення), сума операції у валюті України, номер платіжної картки і т. п.).

Після проведення операцій з відпуску пального кошти на рахунок продавця за операціями поточного дня із застосуванням платіжних карток зараховуються оператору ринку нафтопродуктів тільки протягом наступного (робочого) дня за умови, що оператор АЗС не порушив умов договору та технологію роботи з терміналами.

Виписки з рахунку оператори ринку нафтопродуктів за операціями із застосуванням карток, а також необхідні роз'яснення по ним надають в порядку і в терміни, встановлені в договорі.

Згідно з пп. 4.1.7.28 і 4.2.5.8 Інструкції №81, заправка за платіжними електронними картками відображається у змінному звіті АЗС.

Відпуск ПММ за відомостями

Згідно з пп. 4.2.5.5 Інструкції №81, заправка автотранспорту споживачів за безготівковим розрахунком (як правило, в такому випадку здійснюється попередня оплата згідно з укладеним договором між оператором ринку нафтопродуктів та підприємством-споживачем) здійснюється оператором ринку нафтопродуктів за відомостями встановленої форми з відміткою у шляховому листі водія про кількість та вартість відпущеного пального, які підтверджуються підписом і штампом оператора АЗС. Відомості виписуються в двох примірниках: один після відпуску пального залишається на АЗС, а другий - у споживача.

На практиці такі відомості складаються у вигляді списку на кожне підприємство-споживач, в якому при отриманні пального кожен раз розписується водій такого підприємства. Оператори ринку нафтопродуктів на підставі відомостей про їх відпустці періодично, але не рідше одного разу на місяць, виписують рахунки (зведені відомості) на кожного споживача за видами і марками нафтопродуктів та цінами, які діяли протягом місяця.

У цих рахунках обов'язково відображаються: загальна вартість відпущеного пального, в тому числі ПДВ, транспортні витрати, постачальницько-збутова надбавка, в тому числі ПДВ, дорожній збір від продажу паливно-мастильних матеріалів і т. П.

Звірка розрахунків за відпущені нафтопродукти проводиться з споживачем щомісяця не пізніше 5-го числа наступного місяця.

Але не потрібно забувати, що операції з відпуску пального за відомостями оператором АЗС повинні супроводжуватися роздруківкою чека встановленої форми через спеціалізований ЕККА (ст. 3 Закону про РРО).

Відпуск ПММ за талонами (смарт-картками)

Найпоширеніший інструмент в обороті на ринку нафтопродуктів - талони і смарт-карти (паливні пластикові картки).

Талони на пальне, що обслуговуються в мережі оператора ринку нафтопродуктів, випускаються, як правило, номіналом 5, 10, 20, 50 л на бензини всіх марок і номіналом 5, 10, 20, 50, 100 л на дизельне паливо.

Талони більшості великих операторів ринку містять спеціальний номер, який зчитується спеціальним пристроєм на АЗС в момент заправки. З цього моменту талон є погашеним і дані про відпуск нафтопродуктів автоматично заносяться у відповідні облікові бази продавця.

Слід також розрізняти талони, що дозволяють отримувати паливо на АЗС тільки однієї мережі, і талони, що дозволяють отримувати паливо на АЗС, що належать різним операторам ринку (наприклад «Альянс», «ТНК», «Лукойл»).

При укладанні договору на придбання палива за безготівковим розрахунком споживач купує певну кількість пального і отримує талони відповідних номіналів. При цьому в додатку до договору покупець отримує перелік заправок продавця, а також його партнерів, які можуть приймати талони продавця. Якщо це не обумовлено або обумовлено, що талони приймає тільки оператор-продавець, вони не можуть бути використані для отримання пального на АЗС інших операторів ринку нафтопродуктів, крім оператора-продавця.

Після зчитування номера талона на АЗС в обліковій програмі продавця автоматично вносяться зміни в залишок прийнятих на зберігання нафтопродуктів.

Смарт-карта (її ще називають паливної пластиковою карткою) - пластикова картка з мікропроцесором, засіб зберігання інформації, що дозволяє проводити операції з відпуску палива пред'явнику картки, а також фіксувати зазначену операцію в пункті обслуговування (безпосередньо на АЗС).

Зручність паливних карток в тому, що вони використовуються для придбання не тільки палива, але і інших товарів і паливно-мастильних матеріалів на АЗС.

Чіп смарт-карти дозволяє зберігати інформацію, необхідну для заправки автомобіля.

Така картка не відноситься до платіжних засобів і є засобом тривалого та багаторазового використання, що забезпечує внутрішній документообіг і систему безготівкового відпуску палива з АЗС. При підписанні договору необхідна кількість карток і засобів, занесених на одну картку, узгоджується між покупцем і оператором-продавцем.

Покупцеві пластикових талонів (смарт-карт) надається схема місцезнаходження автозаправних станцій як однієї мережі, так і мережі компаній-партнерів, де можна отримати нафтопродукти.

Використання картки також дозволяє уникнути втрати грошей у разі її крадіжки або втрати. Вона не тільки захищена паролем, а й може бути заблокована за заявою власника.

Схема дії смарт-карти:

- картка виступає в ролі електронного індивідуального рахунку, на який перераховуються гроші за пальне;

- отримати певну кількість придбаного пального клієнт може в будь-який момент на кожній з АЗС, обладнаних спеціальними терміналами;

- ціни на пальне для клієнтів, що користуються картками на пальне оператора ринку, визначаються виходячи з цін, що діяли на АЗС в момент заправки. Це так звана схема «електронного гаманця», що працює за принципом звичайного гаманця;

- може використовуватися також «літрова схема», коли на картку записуються не гроші, а певний обсяг пального. Ця схема дозволяє не залежати ні від підвищення вартості пального, ні від різниці ціни на пальне на різних АЗС;

- для поповнення смарт-карти потрібно просто перерахувати гроші на спеціальний рахунок оператора-продавця;

- регулярно надається детальний щомісячний звіт про використані кошти на картці дозволяє власнику зменшити часові затрати бухгалтерії підприємства або установи, провести аналіз витрат і знайти шляхи раціонального використання коштів;

- смарт-карти можуть використовуватися і на АЗС різних операторів ринку нафтопродуктів. Для цього на АЗС однієї мережі, а також на заправках компаній-партнерів повинні бути встановлені термінали з обслуговування смарт-карт.

Облік отриманого пального покупцем за допомогою смарт-карток (талонів)

Оператор АЗС по завершенні відпустки пального покупцеві (пред'явнику смарт-карти) видає останньому інформаційний чек POS-терміналу, в якому зазначаються дата і час обслуговування по картці, номер картки, марка, кількість відпущеного пального, залишок добового ліміту на картці. Такий чек друкується в двох примірниках, які мають однакову силу, при цьому один з них залишається у оператора АЗС, а другий передається покупцеві. Пред'явник смарт-карти після перевірки даних інформаційного чека POS-терміналу з показниками ПРК повинен поставити підпис на примірнику чека, що залишається на АЗС.

Покупець зобов'язаний вести облік отриманого пального на підставі інформаційних чеків POS-терміналів, отриманих при отриманні пального на АЗС.

При цьому щомісячно продавець-оператор надає всі дані про постачання пального покупцеві за попередній календарний місяць у встановленій формі «обіг по Клієнту». Покупець відповідно до чеками POS-терміналів звіряє дані.

У разі втрати інформаційних чеків покупець повинен керуватися даними продавця.

Облік видів і кількості пального, поставленого покупцю за смарт-картками, продавець і покупець можуть доручити вести третій особі, яке, в свою чергу, збирає всю інформацію не тільки з вигляду і кількості отриманого пального, а й по кожній смарт-карті і операторам інших мереж, також надають послуги з таким смарт-картками. Після чого покупець проводить щомісяця звірку з цією особою.

Такий спосіб обліку пального за смарт-картками дозволяє працювати без укладення відповідних договорів з кожним оператором ринку нафтопродуктів. Оплата послуг з використання смарт-карт різними операторами ринку враховується в їх вартості, якщо для цієї мети не укладається окремий договір між покупцем і партнерською мережею АЗС на обслуговування пред'явників смарт-карток (талонів).

Крім того, для можливості використання смарт-карток (талонів), за якими можна отримати нафтопродукти на АЗС інших операторів ринку нафтопродуктів, бажано укласти такі договори:

1) договір купівлі-продажу нафтопродуктів за допомогою смарт-карток (талонів) між продавцем і покупцем;

2) договір оренди окремого резервуара під зберігання нафтопродуктів покупця між продавцем і партнерською мережею АЗС;

3) договір зберігання нафтопродуктів між покупцем і продавцем.

Бухгалтерський облік нафтопродуктів

Оскільки через АЗС здійснюється роздрібна торгівля нафтопродуктами, то в бухгалтерському обліку діяльність АЗС відображатиметься за тими ж правилами, що і діяльність підприємства роздрібної торгівлі. Основним об'єктом обліку в торгівлі є товари, а в АЗС - нафтопродукти, тому облік нафтопродуктів слід вести відповідно до норм П (С) БО 9 «Запаси». Придбані запаси (нафтопродукти) оприбутковуються в бухгалтерському обліку за первісною вартістю, порядок формування якої визначено п. 9 П (С) БО 9. Більшість підприємств роздрібної торгівлі ведуть облік товарів в цінах реалізації (роздрібних) цінах. Тому для обліку нафтопродуктів використовується рахунок 28 «Товари», зокрема такі субрахунки:

- 281 «Товари на складі»;

- 282 «Товари в торгівлі»;

- 283 «Товари на комісії»;

- 284 «Тара під товарами»;

- 285 «Торгова націнка».

У момент оприбуткування нафтопродуктів вони відображаються на рахунку 281. Після того як отримані нафтопродукти з резервних резервуарів перекачуються в резервуари для реалізації, в бухгалтерському обліку робляться проводки Д-т 282 К-т 281 з одночасним відображенням торговельної націнки на рахунку 285.

Облік собівартості реалізованих нафтопродуктів АЗС веде на субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів» рахунка 90 «Собівартість реалізації» (на цьому ж рахунку відображаються втрати нафтопродуктів в межах норм природних втрат).

Оскільки у АЗС, крім витрат на придбання нафтопродуктів, виникають і інші витрати, то їх облік слід вести відповідно до норм П (С) БО 16. Такі витрати відображаються на рах. класу 9, як правило це такі рахунки:

- 92 «Адміністративні витрати» - загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства;

- 93 «Витрати на збут» -облік витрат, пов'язаних зі збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг;

- 94 «Інші витрати операційної діяльності» - облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут».

Бухгалтерський і податковий облік сторін при продажу пального за талонами, які отоварюються на АЗС однієї мережі (вартість зберігання включена в ціну товару), наведено в таблицях 1 (на умовах передоплати) і 2 (з відстрочкою платежу) (див. Таблиці 1 і 2 на с. 22).

Втрати нафтопродуктів в межах природних норм убутку

Згідно з нормами Інструкції №81, претензія вантажовідправнику виставляється у всіх випадках перевищення нестачі нафтопродуктів над природним спадом.

При зберіганні нафтопродуктів проводяться інвентаризації, в яких виявляється фактична наявність нафтопродуктів в порівнянні з розрахунковим. За результатами інвентаризації бухгалтерія підприємства складає порівняльну відомість за формою №35-НП (додаток 35). Ця відомість складається за видами товарів, в яких під час інвентаризації виявлено відхилення від облікових даних.

Розрахунки природного убутку за нормами здійснюються бухгалтерією підприємства на кожного власника нафтопродуктів і підписуються керівником і головним бухгалтером. Результати цих розрахунків відображаються в формі №36-НП (додаток 36).

Податковий облік

Податок на прибуток

У періоді придбання нафтопродуктів у підприємства вінікає право на Валові витрати, відповідно до пп. 5.2.1 Закону про прибуток, за правилом «першої події» (пп. 11.2.1 Закону про прибуток) в разі придбання нафтопродуктів у «звичайного» платника податку на прибуток або за датою отримання в разі придбання нафтопродуктів від нерезидента (пп. 11.2. 3 Закону про прибуток). Оскільки нафтопродукти, згідно П (С) БО 9, визначаються як запаси, то вони будуть брати участь у перерахунку за пп. 5.9 Закону про прибуток.

А в періоді продажу у підприємства виникатимуть валові доходи (пп. 4.1.1 Закону про прибуток). Дата виникнення валового доходу буде визначатися в залежності від форми оплати (готівкова (безготівкова) або дебетова картка) і статусу контрагента (бюджетні кошти чи ні).

Якщо придбання нафтопродуктів здійснюється за готівковим або безготівковим розрахунком не за рахунок бюджетних коштів, то дата виникнення валових доходів визначатиметься за правилом «першої події» (пп. 11.3.1 Закону про прибуток). Якщо ж нафтопродукти реалізуються за допомогою кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, персональних або інших чеків, то датою збільшення валового доходу вважається дата оформлення відповідного рахунку (товарного чека) (пп. 11.3.3 Закону про прибуток).

Якщо нафтопродукти купуються за бюджетні кошти, то датою збільшення валового доходу є дата надходження таких коштів на поточний рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якому іншому вигляді, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед таким бюджетом (пп. 11.3.5 Закону про прибутку).

ПДВ

У періоді отримання нафтопродуктів від постачальника при наявності податкової накладної та за умови їх подальшого продажу (тобто використання в господарській діяльності в оподатковуваних ПДВ операціях) у підприємства виникатиме право на податковий кредит (пп. 7.4.1 Закону про ПДВ). Продаж нафтопродуктів споживачам відноситься до операції з поставки товарів (пп. 1.4 Закону про ПДВ). Поставка товарів на території України є об'єктом оподаткування ПДВ (пп. 3.1.1 Закону про ПДВ). Місцем поставки нафтопродуктів буде вважатися територія України (пп. 6.4 Закону про ПДВ), тому продаж товарів споживачам буде обкладатися ПДВ за ставкою 20%. Крім того зауважимо, що підприємства АЗС на підставі відомостей про відпуск нафтопродуктів періодично, але не рідше одного разу на місяць, виписують зведені відомості-рахунки на кожного споживача за видами нафтопродуктів та цінами, які діяли протягом місяця. У рахунках обов'язково відображаються кількість і загальна вартість відпущених нафтопродуктів, у тому числі податок на додану вартість (пп. 4.1.7.26 Інструкції №81).

У разі наявності втрат нафтопродуктів втрати, які не перевищують встановленої Інструкцією №81 граничної норми втрат, вважаються виробничими втратами підприємства і під визначення операції з продажу товару не підпадають, тому об'єкт оподаткування ПДВ в даному випадку відсутній. При цьому перевищення встановленої Інструкцією №81 норми втрат вантажу (понад ± 0,5% - ± 0,8%) вважається невиробничими втратами і, згідно з п. 4.2 Закону про ПДВ, підлягає оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за ставкою 20% (така позиція викладена в листі ДПАУ від 19.09.2003 р №7959 / 6 / 15-2415-16).

Умови використання спеціалізованих ЕККА

Використовувати спеціалізований електронний контрольно-касовий апарат дозволяється, якщо він:

 • внесений до Реєстру, затверджений рішенням Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом;
 • зареєстрований, опломбований згідно з Порядком №614;
 • переведений у фіскальний режим роботи;
 • передбачає можливість проведення розрахунків у готівковій та не менше ніж в чотирьох безготівкових формах оплати (з використанням банківських платіжних карток, талонів, платіжних чеків, жетонів тощо. п.).

Оператор АЗС не має права:

 • відмовляти держателям платіжних карток у виконанні операцій із застосуванням карток повністю або частково. Винятком є ​​технічні причини (несправність устаткування, відсутність зв'язку і т. П.) І обмеження, встановлені емітентом картки;
 • встановлювати торговельні надбавки на товари (послуги), оплата яких здійснюється із застосуванням карток, в порівнянні з їх ціною при оплаті готівкою.

Пп. 2.10 Правил №620

Ключові умови типового договору для отримання нафтопродуктів за талонами в рамках однієї мережі

 • Передоплата за нафтопродукти.
 • Продавець зобов'язується до моменту відпустки забезпечити збереження нафтопродуктів Покупця.
 • Послуги зі зберігання й наливу палива (заправці) на АЗС входять у вартість нафтопродуктів.
 • Талони не є товаром, не є платіжним засобом і є власністю Продавця.
 • Талони видаються на всі кількість оплаченого пального.
 • Одночасно з видачею талонів Продавець підписує і видає Покупцю товарну накладну.
 • Право власності на нафтопродукти переходить до Покупця з моменту передачі Покупцю накладної та талонів.
 • Погашений талон (після фактичної видачі нафтопродуктів Покупцю) служить підставою для списання нафтопродуктів з зберігання і за своєю юридичною силою прирівнюється до акту прийому-передачі нафтопродукти з зберігання.

Типові умови договору купівлі-продажу нафтопродуктів за смарт-картками (талонами) на АЗС різних операторів:

 • передоплата за нафтопродукти;
 • перехід права власності на нафтопродукти в момент видачі смарт-карт;
 • смарт-карти є товаром, але не є платіжним засобом;
 • смарт-карти є власністю Покупця;
 • вказівка ​​в додатку переліку АЗС і посилання на договір обслуговування покупців нафтопродуктів за допомогою смарт-карток (талонів);
 • продавець на вимогу покупця надає йому послуги з оформлення і видачі документальних довідок про використання смарт-карт.

Нормативна база

 • Закон про РРО - Закон України від 06.07.95 р №265 / 95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
 • Закон про ПДВ - Закон України від 03.04.97 р №168 / 97-ВР «Про податок на додану вартість».
 • Інструкція №81 - Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України, затверджена наказом Держнафтогазпрому, Мінекономіки, Мінтрансу, Держстандарту, Держкомстату України від 02.04.98 р №81 / 38/101 / 235/122.
 • Порядок №614 - Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом ДПА України від 01.12.2000 р №614.
 • Правила №620 - Правила Національної системи електронних платежів, затверджені Постановою НБУ від 10.12.2004 р №620.
 • Рішення №13 - Технічні вимоги до спеціалізованих електронних контрольно-касових апаратів для автозаправних станцій, затверджені рішенням Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю від 27.06.2002 р №13.
 • Норми природного убутку - Норми природного убутку нафтопродуктів при прийманні, зберіганні, відпуску і транспортуванні, затверджені постановою Державного комітету СРСР по матеріально-технічному забезпеченню від 26.03.86 р №40.

Таблиця 1

Облік придбання палива за талонами на АЗС однієї мережі на умовах передоплати

№ п / пОпераціяД-тК-тСумаВДВРП. 5.9 (ВР +)П. 5.9 (ВР-)Облік у продавця

1. Надходження передоплати від покупця за нафтопродукти 311 681 1200 +1000 2. Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ 643 641 200 3. Видача покупцю накладних на відпуск нафтопродуктів (одночасно з видачею талонів) 361 702 1200 1000 4. Відображено собівартість реалізованих нафтопродуктів 902 281 900 5. Відображено ПДВ у складі виручки від реалізації нафтопродуктів 702 643 200 6. у порядку закриття отриманого авансу 681 361 1200 Облік у покупця 1. Здійснено передоплату за нафтопродукти 371 311 1200 тисяча 2. Відображено ін АВО на податковий кредит при здійсненні передоплати за нафтопродукти 644/1 644/2 200 3. Оприбутковано нафтопродукти 281 631 1000 1000 4. Відображено податковий кредит з ПДВ при придбанні нафтопродуктів (в наявності податкової накладної) 641 644/1 200 5. Відображено право на податковий кредит при придбанні нафтопродуктів 644/2 631 200 6. У порядку закриття виданого авансу 631 371 1200

Таблиця 2

Облік придбання палива за талонами на АЗС однієї мережі на умовах з відстрочкою платежу

№ п / пОпераціяД-тК-тСумаВДВРП. 5.9 (ВР +)П. 5.9 (ВР-)Облік у продавця

1. Відпуск нафтопродуктів (видача покупцеві накладних і талонів) 361 702 1200 1000 1000 2. Відображено собівартість реалізованих нафтопродуктів 902 281 900 3. Нараховано ПДВ у складі виручки від реалізації нафтопродуктів 702 641 200 4. Отримано оплату за нафтопродукти 311 361 +1200 Облік у покупця 1. Оприбутковано нафтопродукти 281 631 1000 1000 1000 2. Відображено податковий кредит з ПДВ при придбанні нафтопродуктів (в наявності податкова накладна) 641 631 200 3. Здійснено оплату за нафтопродукти 631 311 1 200

Наталія Канарьова, Ірина Чернова, «Дебет-Кредит»

Новий Звіт про землю - ширше коло Новий Звіт про землю - ширше коло!
Суть справи :: Бухгалтерський облік
У 2006 році до підприємств і організацій, які зобов'язані до 1 лютого подати до податкових органів т. Н. звіт щодо землі, крім платників земельного податку, приєдналися й орендарі земельних ділянок державної та комунальної ...

Питання обліку запасів  № 20 (18 Питання обліку запасів
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
З початку 2015 року сума податку на прибуток визначається на підставі даних
бухгалтерського обліку. У зв'язку з цим податківці отримали право перевіряти
правильність ведення бухобліку, правильність і повноту визначення доходів,
витрат и фінансовог ...

Продаж автомобіля фізособі  № 20 (18 Продаж автомобіля фізособі
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
Звичайна господарська операція: юрособа продає легковий автомобіль -
основний засіб - фізособі. Але в зв'язку з нею у бухгалтерів виникає
безліч питань, особливо в світлі постійно мінливого законодавства.
Відповіді на багато з таких в ...

Новости

Игрушки на елку
Елка является одним из самых главных символов Нового года. Уже с наступлением декабря большинство людей начинает присматриваться к этим лесным красавицам, а в конце месяца практически каждая квартира


 PHILIP LAURENCE   Pioneer   Антистресс   Аромалампы   Бизнес   Игры   Косметика   Оружие   Панно   Романтика   Спорт   Фен-Шуй   Фен-Шуй Аромалампы   Часы   ЭКСТРИМ   ЭМОЦИИ   Экскурсии   визитницы   подарки для деловых людей   фотоальбомы  
— сайт сделан на студии « Kontora #2 »
E-mail: [email protected] • Карта сайта