Статьи

Наталія Гришина - Психологія конфлікту

Н. В. Гришина

Психологія конфлікту

Сьогодні нікому не треба доводити, що проблематика, пов'язана з вивченням конфліктів, має право на існування. До проблем виникнення і ефективного вирішення конфліктів, проведення переговорів і пошуку згоди виявляють величезний інтерес не тільки професійні психологи та соціологи, а й політики, керівники, педагоги, соціальні працівники - словом, всі ті, хто у своїй практичній діяльності пов'язаний з проблемами взаємодії людей.

На жаль, цей все зростаючий інтерес в чималому ступені пов'язаний і з зростанням напруженості в різних сферах соціальної взаємодії, з гострою потребою і різних громадських структур, і окремих людей в практичної допомоги у вирішенні конфліктів.

Ми виявилися непідготовленими до цієї складної ситуації. Орієнтація на «безконфліктне» розвиток суспільства робила проблематику конфліктів неперспективною. Це призвело не тільки до її фактичного виключення з області наукового дослідження, а й до того, що в суспільстві не сформувалися механізми роботи з конфліктами. Бракує підготовлених фахівців, а некомпетентні зусилля з подолання конфліктності лише погіршують ситуацію. Спроби копіювання досвіду зарубіжних конфліктологів, особливо в області соціальних проблем, природно, не розрахованого на універсальне додаток в будь-яких соціокультурних умовах, виявляються мало успішними.

В якійсь мірі це протиріччя - усвідомлення необхідності наукового осмислення і практичної роботи з конфліктами і неготовність до неї - стосується і психологів. У той же час проблема конфліктів є фундаментальною для психологічної науки. У багатьох теоретичних підходах психологічні конфлікти, їх характер і зміст стають основою пояснювальних моделей особистості. Протиріччя, конфлікти, кризи, пережиті людиною, є джерелом розвитку особистості, визначають її конструктивний або деструктивний життєвий сценарій.

Не меншу роль вони відіграють і в соціальному житті людини, як в його інтерперсональних відносинах, так і в груповий взаємодії. Таким чином, проблема конфлікту проходить через різні області психологічного знання.

Немає необхідності говорити про те практичному інтересі, який пов'язаний з роботою з конфліктами. Вся практична психологія з її різноманітними сучасними формами роботи так чи інакше пов'язана з проблемами психологічних труднощів людини, в тому числі пережитих і у вигляді конфліктів.

Незважаючи на очевидне значення проблеми конфліктів для психології, ми не маємо сьогодні хоч трохи повних видань, їй присвячених. В якійсь мірі це стало наслідком вже відзначався недостатньої уваги науки до «негативної» проблематики. Однак, мабуть, саме фундаментальність проблеми конфлікту найбільше ускладнює спроби її освітлення. У психології чимало робіт, прямо або побічно присвячених проблемі конфлікту; в останні роки вони з'являються і у вітчизняній науці. Однак явища конфлікту виявилися «поділеними» між різними областями психології - в першу чергу загальної психології, психології особистості, соціальної психології. Необхідність цілісного опису конфлікту вимагала іншого, проблемно-орієнтованого підходу.

Вирішення цього завдання видається не тільки складним, але і приреченим на критику неминучих прогалин і упущень. Займаючись цією проблемою понад двадцять років, я усвідомлюю це, можливо, краще за інших, так само як і віддаю собі звіт в тій відповідальності, яка пов'язана з подібним виданням. Мною рухало насамперед переконання в доцільності попередньої систематизації наявних в цій області уявлень, яка необхідна для подальшого їх уточнення, розвитку ідей і практичної роботи з конфліктами. Саме це завдання - введення в науковий обіг систематизованого матеріалу з психології конфлікту - я і ставила перед собою. Це в якійсь мірі і визначило жанр книги, в якій мені хотілося відобразити найбільш суттєві теоретичні уявлення багатьох чудових психологів XX століття, досвід їх роботи і досягнуті результати, хоча через обсяг матеріалу в більшості випадків це довелося робити дуже коротко.

Дана робота написана перш за все для психологів, а також всіх, хто віддає собі звіт в тій величезній ролі, яку в конфліктах будь-якого виду грають психологічні чинники.

Величезну роль в моїй роботі зіграла надана мені факультетом психології Санкт-Петербурзького державного університету можливість читання циклу лекцій з психології конфліктів, де вперше в країні ця проблематика була введена в навчальні програми підготовки психологів. За ці роки змінювалося саме час, змінювалися і наші уявлення про конфлікти, але незмінним залишався величезний інтерес студентів і доброзичливе ставлення колег. По суті, саме їм, а також багатьом з тих, хто ділився зі мною своїми особистими історіями, своїми життєвими драмами і перемогами, допомагаючи краще розуміти складний і важковловимий світ людських конфліктів, я зобов'язана тим, що зважилася на написання цієї книги.

Передмова до другого видання

Підготовка даної книги до нового видання викликала у мене змішані почуття. Уважно прочитуючи сторінку за сторінкою, я мала можливість переконатися в тому, що за невеликим винятком весь представлений в тексті матеріал не втратив своєї значимості і навіть актуальності, і сьогодні я також готова підписатися під кожним висловленим тезою теоретичного або практичного характеру. Більш того, минулі роки багато в чому підтвердили і ще більш зміцнили мене в моїх уявленнях. Як автор книги, перше видання якої було пов'язане з великою відповідальністю, оскільки у вітчизняній психологічній науці не було робіт подібного роду, а тому і чималим хвилюванням, я відчуваю велике задоволення.

Однак доводиться констатувати, що це фактично означає відсутність значних змін в розробці проблематики конфлікту - як в теоретичному, так і в практичному аспектах. За минулі роки у вітчизняній психології не з'явилося фундаментальних досліджень, які дозволяли б говорити хоча б про перспективу «прориву» в області вивчення конфліктів. Починаючи з 1980-х років протягом 20 років в наших провідних психологічних журналах з'являлося щорічно в середньому по одній статті, пов'язаної з даною проблематикою. Якщо орієнтуватися на ті ж видання, то фактично нічого не змінилося і зараз: в період з 2001 по 2006 рік було опубліковано п'ять статей. І хоча, безумовно, збільшилася кількість фахівців, які розробляють проблематику конфліктів - перш за все в практичному плані, доводиться визнати: початковий ентузіазм, пов'язаний з дослідженням конфліктів і роботою з ними, мабуть, дещо зменшився.

Стан теоретичної розробки проблеми конфліктів відображає загальний стан вивчення фундаментальних проблем в нашій науці. Висловлювання з приводу методологічних складнощів і відсутності серйозного розвитку теоретичних підходів вже стали звичними для вітчизняної психології.

Що стосується практики роботи з конфліктами, і перш за все щодо нової та актуальної для вітчизняної психології роботи з конфліктами людських відносин - від міжособистісних до міжгрупових, то її стан відображає відсутність чітких уявлень про різноманітність форм практичної роботи з конфліктами і їх релевантності різним формам порушення відносин, про позитивні і негативні наслідки конфліктів, їх послідуючі і інших важливих для практичної роботи з конфліктами аспектах конфліктної проблематики.

Не цілком, на мій погляд, виправдалися і надії, пов'язані з новою для нас і спочатку динамічно розвивалася вітчизняної конфліктологією. Активно освоюючи закордонний, в основному американський, досвід, вона не зуміла створити власне розуміння проблематики конфліктів і роботи з ними, що відображає і враховує особливості вітчизняної ситуації, її соціальних, культурних, ментальних сторін. Викликає жаль, що в цілому усвідомлюваний фахівцями міждисциплінарний характер досліджуваної проблематики не привів, однак, до виникнення необхідних об'єднань фахівців - перш за все соціологів, філософів, психологів, узгоджені зусилля яких дали б змогу намітити такі необхідні для вітчизняної практики перспективи власного бачення ситуації, проблеми та практики роботи.

Розчарування, викликане недостатньою ефективністю зусиль фахівців, призводить до того, що в настільки очевидно перспективній галузі, як психологія конфлікту, немає істотного теоретичного розвитку, а підготовка в практичній області в основному зводиться до тренінговим процедурам.

Кінець ознайомчого уривка

СПОДОБАЛАСЯ КНИГА?

Н
Ця книга коштує менше ніж чашка кави!
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ

Новости

Игрушки на елку
Елка является одним из самых главных символов Нового года. Уже с наступлением декабря большинство людей начинает присматриваться к этим лесным красавицам, а в конце месяца практически каждая квартира


 PHILIP LAURENCE   Pioneer   Антистресс   Аромалампы   Бизнес   Игры   Косметика   Оружие   Панно   Романтика   Спорт   Фен-Шуй   Фен-Шуй Аромалампы   Часы   ЭКСТРИМ   ЭМОЦИИ   Экскурсии   визитницы   подарки для деловых людей   фотоальбомы  
— сайт сделан на студии « Kontora #2 »
E-mail: [email protected]  • Карта сайта