Статьи

Стандартні бухгалтерські звіти

 1. Оборотно-сальдова відомість
 2. шахова відомість
 3. Оборотно-сальдова відомість по рахунку
 4. аналіз рахунку
 5. карточка счета
 6. аналіз субконто
 7. Обороти між субконто
 8. картка субконто
 9. Звіт по проводках
 10. Головна книга
 11. Експрес-перевірка ведення обліку
 12. Звіт "Аналіз стану податкового обліку з податку на прибуток"
 13. Звіт "Аналіз стану податкового обліку з ПДВ"
 14. Звіт "Наявність рахунків-фактур"
 15. Звіт «Оцінка ризику податкової перевірки».

На минулому занятті ми з Вами закривали період, проводили регламентні операції в частині ПДВ. Закриття періоду завершує наш основний процес по воду господарських операцій.

На даному занятті ми будемо розглядати результати, які ми створили в програмі 1С Бухгалтерія 8 . Розглянемо стандартні бухгалтерські звіти, за допомогою яких можна отримати інформацію з програми і аналізувати її.

Оборотно-сальдова відомість

Звіт "Оборотно-сальдова відомість" призначений для формування оборотно-сальдової відомості по всіх рахунках (субрахунках) за певний період часу.

Кожен рядок звіту відповідає певному рахунку або субрахунку. Рахунки впорядковані в порядку зростання.

Для кожного рахунку показані суми залишків на початок і на кінець періоду по дебету і кредиту і суми оборотів за період.

шахова відомість

Звіт призначений для формування шахової відомості по всіх рахунках (субрахунках) за певний період часу.

Кожен рядок звіту відповідає дебетуемим рахунках, кожен стовпець - кредитуються рахунками. Рахунки впорядковані в порядку зростання.

Для кожного рахунку в рядку, показані суми оборотів за період в кореспонденції з рахунком в колонці.

Оборотно-сальдова відомість по рахунку

Звіт "Оборотно-сальдова відомість по рахунку" призначений для формування оборотно-сальдової відомості по вибраному рахунку за певний період часу.

По складу виведеної інформації звіт нагадує фрагмент звіту Оборотно-сальдова відомість.

Звіт можна сформувати з деталізацією по субрахунках або по об'єктах аналітичного обліку (субконто).

Дані можна вивести з додатковою розбивкою за періодами часу: місяць, рік і т.д.

У звіті можна вивести розгорнуте сальдо. При цьому розгорнуте сальдо розраховується для кожного рівня угруповання і по рахунку в цілому.

аналіз рахунку

Звіт "Аналіз рахунку" призначений для представлення даних по оборотам між обраним рахунком і всіма іншими рахунками за певний період.

За змістом інформації, що виводиться звіт схожий на звіт Обороти рахунку. Відмінність полягає у формі подання інформації.

Звіт можна сформувати з деталізацією по субрахунках або по об'єктах аналітичного обліку (субконто).

Дані можна вивести з додатковою розбивкою за періодами часу: місяць, рік і т.д.

У звіті можна вивести розгорнуте сальдо. При цьому розгорнуте сальдо розраховується для кожного рівня угруповання і по рахунку в цілому.

карточка счета

Звіт "Карточка счета" призначений для подання впорядкованої по датах вибірки кореспонденцій рахунків, які відносяться до вибраного періоду часу і в яких був використаний обраний рахунок.

За структурою звіт аналогічний звіту Картка субконто.

Кожен рядок звіту відповідає одній кореспонденції рахунків. У звіті виводиться підсумкова інформація: початковий залишок по вибраному рахунку, а також кінцевий залишок і підсумкові обороти.

Дані можна вивести з додатковою розбивкою за періодами часу: місяць, рік і т.д.

аналіз субконто

Звіт "Аналіз субконто" призначений для представлення даних за обраним видом субконто: початкове і кінцеве сальдо, обороти за період по рахунках. Звіт можна сформувати не тільки за обраним субконто або декільком субконто, а й за значенням субконто або реквізиту значення субконто.

Звіт формується з деталізацією за рахунками. Налаштування звіту дозволяють задати додаткову деталізацію по субрахунках.

Дані можна вивести з розбивкою за періодами часу: місяць, рік і т.д.

У звіті можна вивести розгорнуте сальдо. При цьому розгорнуте сальдо розраховується для кожного рівня угруповання.

У звіті можна встановити наступні настройки:

 • показники
 • угруповання
 • відбір
 • Сортування
 • оформлення
 • Додаткові дані
 • діаграма

Обороти між субконто

Звіт "Обороти між субконто" призначений для представлення даних по оборотам між списком обраних субконто і списком кореспондуючих субконто.

картка субконто

Звіт "Картка субконто" призначений для подання впорядкованої по датах вибірки кореспонденцій рахунків, які відносяться до вибраного періоду часу і в яких був використаний обраний вид субконто.

За структурою звіт аналогічний звіту Карточка счета.

Кожен рядок звіту відповідає одній кореспонденції рахунків. У звіті виводиться підсумкова інформація: початковий залишок по вибраному рахунку, а також кінцевий залишок і підсумкові обороти.

Дані можна вивести з додатковою розбивкою за періодами часу: місяць, рік і т.д.

Звіт по проводках

Звіт "Звіт по проводках" призначений для подання списку кореспонденцій рахунків, відібраних за заданими критеріями.

Кожен рядок звіту відповідає одній кореспонденції рахунків.

Головна книга

Звіт "Головна книга" дозволяє по кожному рахунку (субрахунку) вивести інформацію про сальдо початок і кінець періоду, обороти рахунку з іншими рахунками (субрахунками) за обраний період часу. Звіт формується за даними бухгалтерського обліку.

Побудова звіту виконується по кнопці Сформувати.

Формування більш компактного вигляду звіту з прихованим заголовком виконується по кнопці Тема.

Параметри формування звіту можна задати по кнопці Налаштування:

 • В поле Період можна задати період формування звіту: місяць, рік і т.д. Якщо в звіт потрібно виводити дані за періодами, в яких не було рухів по рахунках бухгалтерського обліку, то потрібно встановити прапорець Усі періоди.
 • Для деталізації даних по субрахунках або по субрахунках корр.счетов потрібно встановити прапорець По субрахунках або За субрахунках корр.счетов.
 • Для виведення розгорнутого сальдо потрібно встановити прапорець Розгорнуте сальдо. Розширені можливості пошуку можна задати на закладці Розгорнуте сальдо, наприклад, вказати по субрахунках або по аналітиці рахунків має виводиться в звіт розгорнуте сальдо. За кнопці По замовчуванням можна заповнити настройки, які встановлені в звіті за замовчуванням, і при необхідності їх скорегувати.
 • При друку можна вивести дані кожного рахунку (субрахунку) на окремий лист. Для цього потрібно встановити прапорець Розбивати по листам.

Експрес-перевірка ведення обліку

Експрес-перевірка ведення обліку в програмі 1С Бухгалтерія 8 допомагає в будь-який момент часу отримати зведену або детальну інформацію про стан даних інформаційної бази.

Експрес-перевірка являє собою набір перевірок, згрупованих за розділами обліку. Кожна перевірка контролює відсутність помилок в даних інформаційної бази. Контроль може полягати у відповідності облікових даних тих чи інших положень законодавства або відповідно даних внутрішнім алгоритмам, закладеним в програму.

В результаті виконання експрес-перевірки формується звіт, в якому показується загальна кількість проведених перевірок та кількість перевірок, в ході виконання яких були виявлені помилки. Звіт можна роздрукувати або зберегти в файл.

Результати експрес-перевірки можна виводити з деталізацією до розділу обліку або до кожної перевірки. У звіті можуть бути показані коментарі до кожної виконаної перевірки:

 • предмет контролю - що саме перевіряє поточна перевірка;
 • результат перевірки - чи були в ході перевірки виявлені помилки;
 • можливі причини помилок;
 • рекомендації щодо усунення помилок.

Склад виконуваних перевірок можна обмежити (кнопка Показати / приховати настройки). Для того щоб перевірка або розділ перевірок не виконувалися, потрібно зняти прапорець.

Звіт "Аналіз стану податкового обліку з податку на прибуток"

Звіт призначений для виявлення можливих помилок даних податкового обліку та обліку різниць в оцінці активів і зобов'язань.

Звіт містить аналітичний аналіз стану податкового обліку та обліку різниць в оцінці активів і зобов'язань, який проводиться методом зіставлення даних бухгалтерського обліку, податкового обліку та обліку різниць в оцінці активів і зобов'язань.

Звіт потрібно формувати тільки після виконання регламентних операцій закриття місяця.

Показники звіту групуються за економічним змістом і представляються у вигляді графічних схем (блок-схем). Зв'язки між блоками відображаються стрілками. Стрілки ілюструють "перехід" вартості від одного об'єкта обліку до іншого. Стрілки виходять з блоків, які символізують списуються об'єкти (їх вартість зменшується), і входять в блоки, що символізують об'єкти, вартість яких зростає.

Зв'язки між схемами позначаються двома способами:

 • за допомогою автоматичних переходів від однієї схеми до іншої;
 • на загальній схемі.

Перехід від однієї схеми до іншої проводиться за подвійним клацанням миші на блоці з важливими показниками. Якщо розшифровка запитаного показника не передбачає перехід на іншу схему, то відкривається звіт по проводках, що містить всі облікові записи, за якими був сформований цей показник. Кожна обліковий запис може бути деталізована за документами. Для цього необхідно встановити прапорець Розгорнути по документам командній панелі. Документ можна відкрити безпосередньо зі звіту і при необхідності скоригувати.

Загальна картина розташування схем і зв'язку між схемами знаходяться в розділі "Структура податкової бази". Структура податкової бази доступна при відкритті звіту і по кнопці з однойменною назвою на командній панелі будь-якої схеми і таблиці розшифровки. За допомогою структури податкової бази можна перейти до потрібного розділу обліку.

На схемі "Виробництво" відображені виробничі витрати з випуску готової продукції і послуг, наданих стороннім замовникам. Витрати, віднесені на вартість послуг, наданих власним виробничим підрозділам, у звіті не відображаються.

На схемі "Вартість активів" в блоці "Вартість товарів, РБП, списаних на витрати і амортизація" відображається вартість активів, списаних з причин іншим, ніж реалізація (списання на власні потреби, списання на інші витрати, повернення постачальникам і т.д.) .

На схемі "Витрати по звичайних видах діяльності" в блоці "Вартість товарів, РБП, списаних на витрати і амортизація" відображається вартість активів, списаних на витрати по звичайних видах діяльності.

На схемі "Витрати по звичайних видах діяльності" і на схемі "Виробництво" допускається розбіжність даних блоку "Прямі витрати" для багатопередільного виробництв в тому випадку, якщо на деякому виробничому етапі допущена перекваліфікація витрат з прямих в непрямі і навпаки. Теж правило діє для блоку "Непрямі витрати".

На схемі "Податок" аналіз стану податкового обліку проводиться шляхом зіставлення величини податку на прибуток за даними податкового обліку (декларація з прибутку) і за даними бухгалтерського обліку з урахуванням визнання і списання постійних і відкладених податкових активів і зобов'язань (звіт про прибутки і збитки). Якщо величина податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку збігається з величиною податку на прибуток за даними податкового обліку, то ведення податкового обліку розцінюється як правильне.

Блоки ілюструє вартість активів, зобов'язань, доходів і витрат організації за даними:

 • бухгалтерського обліку (жовтий фон),
 • податкового обліку (блакитний фон),
 • обліку постійних різниць в оцінці активів і зобов'язань (рожевий фон),
 • обліку тимчасових різниць в оцінці активів і зобов'язань (зелений фон).

У разі якщо для показників одного блоку не виконується правило "Оцінка вартості за даними бухгалтерського обліку = Оцінка вартості за даними податкового обліку + Постійні і тимчасові різниці", то блок обводиться рамкою червоного кольору. Це сигнал наявності помилок обліку. Рекомендується розглянути історію формування показників блоку, з'ясувати причину невиконання правила і усунути її.

Звіт не призначений для аналізу даних про доходи та витрати, віднесених до видів діяльності з особливим порядком оподаткування. За винятком тих витрат, які віднесені до діяльності з особливим порядком оподаткування, в результаті розподілу за отриманими доходами.
Звіт не призначений для аналізу доходів, що не враховуються при визначенні податкової бази (ст. 251 НК РФ).

Звіт "Аналіз стану податкового обліку з ПДВ"

Звіт призначений для перевірки в програмі 1С Бухгалтерія 8 правильності заповнення книги покупок, книги продажів і декларації по ПДВ. У звіті показана сума нарахувань і відрахувань ПДВ за видами господарських операцій.

Звіт потрібно формувати тільки після виконання регламентних операцій по ПДВ.

Звіт складається із загальної схеми податкової бази і розшифровок окремих блоків цієї схеми.

Повернення до схеми звіту з розшифровок здійснюється по кнопці Структура податкової бази.

У кожному блоці, що відбиває нарахування, або відрахування ПДВ міститься два показника:

 • сума обчисленого ПДВ (жовтий фон),
 • сума не обчисленого ПДВ (сірий фон).

У разі якщо блок містить записи з помилками, то поруч з ним виводиться знак оклику червоного кольору.

Суму кожного блоку звіту можна розшифрувати.

Звіт "Наявність рахунків-фактур"

Звіт призначений для контролю наявності рахунків-фактур, отриманих від постачальників.

При формуванні звіту можна задати наступні параметри:

 • Наявність рахунку-фактури - можливі значення:
  • Є - при побудові звіту враховуються документи, за якими сформовані рахунки-фактури,
  • Ні - враховуються документи, по яких не були сформовані рахунки-фактури,
  • Не має значення - враховуються всі документи, за якими можуть бути сформовані рахунки-фактури.
 • У розділі Список документів можна встановити відбір за документами.
  • Залежно від значення параметра Відбір звіт формується або на підставі документів, зазначених у розділі Список документів, або на підставі всіх документів, крім зазначених у розділі Список документів.
  • Якщо список документів не заповнений, звіт формується за всіма документами з урахуванням інших обмежень (організація, період і т.п.).

Результати формування звіту виводяться в розділі Результат:

 • Документ-підстава - виводиться документ, на підставі якого формується рахунок-фактура.
 • Рахунок-фактура - рахунок-фактура, сформований на підставі документа. Якщо реквізити рахунку-фактури вказані безпосередньо в документі-підставі, то виводиться найменування документа-підстави.
 • Проведено - ознака проведення рахунки-фактури.

Звіт «Оцінка ризику податкової перевірки».

У формі розташовані команди управління звітом, поле "швидких" для користувача налаштувань і поле результату звіту.

При відкритті в поле "швидких" для користувача налаштувань виводяться поточний перелік параметрів (поточного варіанту налаштувань), за якими можливий відбір даних для побудови звіту. У список "швидких" для користувача налаштувань включаються тільки ті параметри, які визначені для цього при конфігуруванні, а також ті, для яких в призначених для користувача настройках кожного такого параметра вказано режим "Швидкий доступ". Встановлюючи або знімаючи прапорці для параметрів, а також змінюючи умови порівняння і значення порівняння, можна оперативно отримувати різні зрізи даних.

Для редагування повного переліку поточних налаштувань виконайте команду "Налаштування". У формі виконується формування умов відбору для побудови звіту. Список може містити додаткові параметри.

Для використання існуючих налаштувань виконайте команду "Всі дії - Вибрати налаштування". У списку вкажіть потрібну настройку і натисніть кнопку "Вибрати".
Команда вибору присутній тільки в тому випадку, якщо у звіту або у конфігурації встановлено властивість "Сховище налаштувань звітів".

Звіт може містити кілька варіантів налаштувань звіту, визначених при конфігуруванні. Для вибору потрібного варіанта використовуйте команду "Вибрати варіант". У списку вкажіть потрібний варіант і натисніть кнопку "Вибрати". У списку будуть представлені ті настройки, які раніше були збережені командою "Всі дії - Зберегти налаштування".

Якщо значення всіх налаштувань параметрів передбачається використовувати для побудови звіту в подальшому (можливо, якщо для користувача встановлено право "Збереження даних користувача"), то варіант цих налаштувань можна зберегти. Для цього виконайте команду "Всі дії - Зберегти варіант". У формі вкажіть ім'я варіанту і натисніть кнопку "Зберегти".

Якщо потрібно змінити існуючий варіант, виконайте команду "Всі дії - Змінити варіант". У формі виберіть варіант і натисніть кнопку "Вибрати". Внесіть необхідні зміни і збережіть результат.

Якщо в поле "швидких" для користувача налаштувань вносилися зміни і потрібно повернутися до "стандартним" значенням (значення, які збережені для поточного варіанту налаштувань), виконайте команду "Всі дії - Встановити стандартні налаштування".

Для побудови звіту натисніть кнопку "Сформувати".

Результат виводиться в поле табличного документа. У верхній частині якого вказуються застосовувані для даного побудови значення параметрів відбору.

Результат звіту може бути збережений в програмі 1С Бухгалтерія 8 , А також роздрукований.

далі
попередній


Пропонуємо Вам ознайомитися з розділами

Новости

Игрушки на елку
Елка является одним из самых главных символов Нового года. Уже с наступлением декабря большинство людей начинает присматриваться к этим лесным красавицам, а в конце месяца практически каждая квартира


 PHILIP LAURENCE   Pioneer   Антистресс   Аромалампы   Бизнес   Игры   Косметика   Оружие   Панно   Романтика   Спорт   Фен-Шуй   Фен-Шуй Аромалампы   Часы   ЭКСТРИМ   ЭМОЦИИ   Экскурсии   визитницы   подарки для деловых людей   фотоальбомы  
— сайт сделан на студии « Kontora #2 »
E-mail: [email protected] • Карта сайта