Статьи

НОУ ІНТУЇТ | лекція | Місія та стратегічні цілі

  1. 2.1. Значення цільового початку в управлінні
  2. 2.2. Формування бачення й місії фірми

2.1. Значення цільового початку в управлінні

Ніяка організація не може успішно вижити в конкурентному середовищі, якщо вона не має чітких орієнтирів, напрямків, які визначають те, до чого вона прагне, чого вона хоче досягти своєї діяльністю. Стара мудрість про те, що не буває попутного вітру для корабля, команда якого не знає, куди пливе, образно ілюструє це положення. Але цільове початок в діяльності організації виникає аж ніяк не тільки тому, що їй потрібно мати орієнтири, щоб не загинути в змінюваному оточенні.

Цільове початок у діяльності організації виникає тому, що організація - це об'єднання людей, які переслідують певні цілі. Люди беруть участь в організації для того, щоб отримати певний результат. Люди із зовнішнього оточення (покупці, громадськість, ділові партнери тощо), переслідуючи свої цілі при взаємодії з організацією, як і ті, хто є господарями організації або працюють в ній, надають її діяльності певну спрямованість і тим самим розвивають цільове початок цієї діяльності.

Цілком обгрунтовано вважається, що пошук і встановлення рівнодіючої цільових орієнтирів різних людей або ж груп людей, які вирішують свої проблеми за допомогою взаємодії з організацією, є ключовою роллю менеджменту. Якщо менеджменту вдається орієнтувати організацію так, що досягнення цілей організації дозволяє окремим людям і групам людей, від діяльності яких залежить успіх функціонування організації в конкурентному середовищі, досягати своїх цілей, то можна сказати, що менеджмент веде організацію в правильному напрямку. Якщо ж суперечності не вирішуються в цільових орієнтирах організації, то це означає, що менеджмент не справляється зі своєю головною роллю.

Як зазначає О.С. Виханский, коли йдеться про цільове початку в поведінці організації і, відповідно, про цільове початку в управлінні організацією, то зазвичай говорять про дві складові: місії та цілі. Встановлення того й іншого, а також вироблення стратегії поведінки, що забезпечує виконання місії і досягнення організацією своїх цілей, є однією з основних задач вищого керівництва і становить дуже важливу частину стратегічного управління.

2.2. Формування бачення й місії фірми

2.2.1. бачення фірми

Місія організації тісно пов'язана з баченням, але це далеко не одне і те ж. Важливі обидва ці поняття для визначення майбутнього фірми і шляхів його досягнення.

Бачення можна назвати якісно певної, надихає на рух вперед метою.

За визначенням А.І. Пригожина, бачення (VISION) - це якісне зображення бажаного стану на більш-менш тривалу перспективу. Іноді навіть дата ставиться умовна або відсутній зовсім. Це саме образ бажаного майбутнього. Бачення - не їсти ні проект, ні програма, хронологічний час замінюється часом соціальним, де одиниця пір не рік, місяць, день, а відстань між двома подіями.

Для формування бачення доцільно користуватися певними Стратагема, що виражають ключову ідею, переваги в образі бажаного майбутнього. Стратагема характеризує нову роль, статус або стан фірми в майбутньому. Стратагеми виробляються управлінською командою, нерідко консультанти самі вводять відповідні до контексту обговорень деякі їх варіанти як цінних понять.

Розробляти бачення можуть глави фірм зі своїми управлінськими командами або поодинці. Деякі приховують бачення свого бізнесу, що невірно, тому що бачення має потужну мотивуючої силою. Цю його здатність давно оцінили ідеологи і політики, починаючи масові, історичні руху колосальних масштабів, надихаючи чином бажаного майбутнього цілі народи і континенти. Всі пам'ятають, якою потужною силою став образ комуністичного суспільства, скільки жертв приносили люди, прагнучи в це майбутнє. Виходить, що бачення відображає сенс життя людини, організації, суспільства. В умовах високої невизначеності майбутнього він дає і деякий заповнення реальності, в максимально можливій мірі структурируя її.

Бачення може відображати як місце фірми у зовнішньому середовищі (на ринку, в суспільстві, в науці, в політиці та ін.), Так і може бути направлено всередину фірми. Скажімо, вона стане стратегічно керованої з простою структурою або буде мати найвищу орієнтацію на клієнта.

Іноді бачення спеціально посилюють деякими гаслами - слоганами, якщо висловлюватися на професійному жаргоні. Наприклад, одна туристична компанія сформулювала такий слоган: "Ми єдине місце в місті, де вам ніколи не скажуть" ні "!". Цим вони підкреслювали готовність співробітників пропонувати будь-якому клієнту нескінченну різноманітність варіантів. І тільки сам клієнт може відмовитися від пропозиції компанії.

Слоган: "Ми з кожним працюємо особисто!" - це девіз, але не бачення.

Бачення інноваційного характеру може бути підкріплено гаслом: "Немає нічого, що не можна поліпшити!" Слогани дають емоційне, пропагандистське підкріплення бачення, розраховане на почуття, симпатії. Бачення працює не тільки на мотивацію співробітників фірми, а й на інвесторів, постачальників, значимо при виборі стратегічних партнерів, при спілкуванні з органами влади (хоча, як зауважує А.І. Пригожин, навряд чи діє на податкову інспекцію), політичними лідерами.

Помилки, прорахунки в роботі над баченням:

  1. чисто кількісний підхід (бачення є новий якісний стан фірми, етап в її історії);
  2. пряме запозичення з літератури, рекламних щитів або буклетів інших компаній - стандартні VISION типу: "Стати лідером на ринку";
  3. нереальні, ідеалізовані образи свого майбутнього: "Стати універмагом, в якому є все!";
  4. зайва точність, яка неможлива для бачення майбутнього: чим точніше VISION, тим менше він досяжний. Він не виносить високої точності, бо розрахований на постійні зміни.

А.І. Пригожин вводить поняття - управління по VISION. Це означає управління з майбутнього: в міру наближення до нього VISION уточнюється, коригується настільки, що навіть може і суперечити першим варіантом. Але все ж воно має бути практичним, досяжним.

Багато керівників думають: "Я і на тиждень вперед не можу зазирнути, про яке бачення може йти мова! Це просто марна трата часу" - пояснить це надмірною завантаженістю плинністю або все тією ж крайньої невизначеністю майбутнього. Їх називають "втомленими" фірмами, які йдуть туди, куди штовхають обставини.

Бачення фірми тісно пов'язане з визначенням місії та цілей організації, що розглядається в сукупності як один із процесів стратегічного управління, складається з чотирьох підпроцесів, кожен з яких вимагає великої і виключно відповідальної роботи.

Перший подпроцесс полягає у визначенні бачення фірми. Другий - передбачає формування місії фірми, яка в концентрованій формі виражає сенс існування, її призначення. Далі йдеПідпроцес визначення довгострокових цілей. І завершується ця частина стратегічного управління підпроцесів встановлення короткострокових цілей. Формування місії і встановлення цілей фірми призводять до того, що стає ясним, для чого вона функціонує і до чого прагне.

Взаємозв'язок зазначених категорій з поняттям стратегії показана на рис. 2.1.

Ідеали організації БАЧЕННЯ - це керівна філософія бізнесу, обгрунтування існування фірми. Це те, що можна побачити менеджеру щодо місця своєї фірми на ринку, ідеальна картина того, що компанія збирається робити і чим збирається стати. Хто ми? МІСІЯ ФІРМИ - (відповідальне завдання, роль) - це призначення її бізнесу, роль в суспільстві. Місія фокусує увагу на споживачеві: яку користь може принести фірма споживачам, досягаючи успіху на ринку? Формулювання місії повинна бути яскравою, лаконічною, динамічною конструкцією, зручною для сприйняття (часто це буває гасло) і відображати: коло потреб, що задовольняються; характеристику продукції фірми і її конкурентних переваг; перспективи зростання бізнесу. Для кого і для чого ми? СТРАТЕГІЯ - засіб, спосіб, шлях досягнення мети, це набір правил, якими керується фірма при прийнятті управлінських рішень, загальний комплексний план здійснення місії і досягнення господарських цілей фірми. Це ефективна ділова концепція бізнесу, доповнена набором реальних дій для досягнення реальної конкурентної переваги, здатного зберігатися тривалий час. Як цього можна досягти?

Мал. 2.1. Поняття стратегії та взаємопов'язаних з нею категорій управління

Хто ми?
Місія фокусує увагу на споживачеві: яку користь може принести фірма споживачам, досягаючи успіху на ринку?
Для кого і для чого ми?
Як цього можна досягти?

Новости

Игрушки на елку
Елка является одним из самых главных символов Нового года. Уже с наступлением декабря большинство людей начинает присматриваться к этим лесным красавицам, а в конце месяца практически каждая квартира


 PHILIP LAURENCE   Pioneer   Антистресс   Аромалампы   Бизнес   Игры   Косметика   Оружие   Панно   Романтика   Спорт   Фен-Шуй   Фен-Шуй Аромалампы   Часы   ЭКСТРИМ   ЭМОЦИИ   Экскурсии   визитницы   подарки для деловых людей   фотоальбомы  
— сайт сделан на студии « Kontora #2 »
E-mail: [email protected]  • Карта сайта