Статьи

Внутрішня норма прибутковості (ВНД) Інструментальні засоби підвищення

Зміст пункту джерела Зміст пункту джерела  Міналев Сергій Олександрович Міналев Сергій Олександрович. Інструментальні засоби підвищення економічної ефективності інтернет-реклами, 2005

Внутрішня норма прибутковості (ВНД) редставляет собою ту норму дисконту Евн, при якій величина приведених ефектів дорівнює приведеним капіталовкладенням:

При використанні ВНД слід дотримуватися дуже обережним. По-перше, вона не завжди існує. По-друге, рівняння (3.8) може мати більше одного рішення. Перший випадок досить рідкий. У другому випадку коректний розрахунок ВНД кілька скрутний, хоча і можливий. В якості першого наближення до ситуації, коли простий (недисконтований) інтегральний ефект позитивний, ряд авторів пропонує, приймати в якості ЕДН значення позитивного кореня рівняння (3.7).

Якщо розрахунок ЧДД інвестиційного проекту дає відповідь на питання, чи є він ефективним чи ні при деякій заданій нормі дисконту Е, то ВНД проекту визначається в процесі розрахунку і потім порівнюється з необхідної інвестором нормою доходу на вкладений капітал.

Якщо ВНД дорівнює або більше необхідної інвестором норми доходу на капітал, то інвестиції в даний інвестиційний проект виправдані, і може розглядатися питання про його прийнятті. В іншому випадку інвестиції в даний проект недоцільні.

Внутрішню норму прибутковості можна визначити по. формулою, побудованої за методом інтерполяції:

формулою, побудованої за методом інтерполяції:

де А і В - ставки дисконту відповідно при негативному і позитивному чистих дисконтованих доходах; С - чистий дисконтований дохід при ставці дисконту A; D - чистий дисконтований дохід при ставці дисконту В.

Метод інтерполяції дає тільки наближене значення внутрішньої норми прибутковості. Чим більше відстань між будь-якими двома точками, що мають позитивний і негативний чисті дисконтовані доходи, тим менш точним буде підрахунок внутрішньої норми прибутковості. Здійснимо розрахунок для даного проекту. Дані для розрахунків представлені в таблиці 3.4.

= До змісту =
 1. Для оцінки економічної ефективності інформаційних технологій використовуються такі поняття ...
  внутрішня норма прибутковості (ВНД); термін окупності одноразових витрат, тобто витрат на розробку і впровадження системи (Т),
 2. 3.1. Розробка і обґрунтування підходу до розрахунку економічної ефективності Інтернет - послуг
  внутрішню норму прибутковості, індекс прибутковості, рентабельність і термін окупності проекту. Система зазначених показників в сукупності дозволяє створити збалансований алгоритм оцінки Інтернет - послуг, стимулювати розвиток найбільш прибуткових напрямків діяльності при помірному ризику і оптимізації функціональних витрат, а також нарощування власного клієнтської бази. Такий підхід
 3. 3.2. Оцінка ефективності створення Web-сайту
  внутрішньої норми прибутковості, точки беззбитковості проекту. На підставі наших досліджень, проведених спільно з інформаційним і планово - економічним, маркетинговим відділами, було виявлено в подальшому збільшення реалізації послуг кредитної організації за рахунок надання нового виду банківського обслуговування. Тому, з огляду на актуальність вивчення і прогнозу використання сучасного
 4. 2.6.3. ефективність
  внутрішню норму прибутковості; поточну внутрішню норму прибутковості; термін окупності; термін окупності з урахуванням дисконтування; коефіцієнт рентабельності. Чистий дохід (ЧДУ Net Value, NV) - накопичений еффект1 (сальдо грошового потоку) протягом життєвого циклу проекту: NV =?>, (3) 1 = 0 Текупцій чистий дохід (накопченное сальдо) за перші т кроків: Ефект - категорія, характеризує
 5. 3.3. Оцінка стратегічних альтернатив Інтернет-компанії
  внутрішній потенціал компанії, специфіку активів у взаємозв'язку із зовнішнім н внутрішнім середовищем в умовах граничної рухливості, швидкості і глобалізації
 6. Вартість системи і величина одноразових витрат на її впровадження ...
  норма прибутковості є прийнятною для заказчіка.Расчети зроблені на 14 місяців вперед - це той термін, протягом якого система буде працювати стабільно, і не застаріє морально. Очевидно, що система пропрацює і довше - в цьому випадку показники ефективності виявляться не нижче наведених в даній роботі. Використовуючи дані наведеної вище таблиці, ЧДД можна розрахувати і по формулі
 7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  внутрішнього часу в західній живопису // Р. Юіг // Психологія кольору; зб. пер. з англ. - М .: Рефл-бук, Ваклер, 1996.-С 135-180. Юм, Д. Трактат про людську природу / Д. Юм. - М .: Попурі, 1998. -720 с. Янинін, П. В. Введення в псіхосемантіку кольору / П. В.Яньшін. Самара: СамГПУ, 2001. - 277 с, 178. 138 Яньшин, П. В. Індивідуальні відмінності і характеристики колірного сприйняття / П. В.
 8. Спеціальним принципом права телекомунікацій є принцип пріоритету повідомлень,
  внутрішні справи держав, позполяст державам регламешгіровать порядок діяльності в області комунікацій і здійснювати контроль за нею в межах своєї юрисдикції. Зазначений принцип знайшов закріплення, зокрема, в преамбулі Статуту 50 Міжнародної хартії з глобальних комунікацій, подголошенний ВпропсКскім Соююч, Декларацію ВОІВ «Цифрова порядок денний ВОІВ» і т.п. і Декларація
 9. Стаття Y проекту Конвенції про електронний укладанні контрактів
  внутрішнім водним транспортом 1989 р .. Конвенція ООН про міжнародні лереоодних векселі та міжнародні прості векселі 19S8 р ° Doc. WTO - \ VT / MIN (01> DEC / 1. 14 Nov. 2001. Ministerial Declaration of WTO.
 10. 2.5. Тендерна характеристика рекламного тексту
  внутрішнім законам і має своє мовне простір. Реклама надає певний вплив на соціум і сама схильна до його впливу. Вона породжена соціальним життям і відображає її в повній мірі. У багатьох дослідженнях, присвячених аналізу реклами, згадується американська формула AIDA, що відображає основне завдання реклами, яка полягає в тому, щоб інформувати споживача про ті чи інші товари та

Чистий дохід (ЧДУ Net Value, NV) - накопичений еффект1 (сальдо грошового потоку) протягом життєвого циклу проекту: NV =?

Новости

Игрушки на елку
Елка является одним из самых главных символов Нового года. Уже с наступлением декабря большинство людей начинает присматриваться к этим лесным красавицам, а в конце месяца практически каждая квартира


 PHILIP LAURENCE   Pioneer   Антистресс   Аромалампы   Бизнес   Игры   Косметика   Оружие   Панно   Романтика   Спорт   Фен-Шуй   Фен-Шуй Аромалампы   Часы   ЭКСТРИМ   ЭМОЦИИ   Экскурсии   визитницы   подарки для деловых людей   фотоальбомы  
— сайт сделан на студии « Kontora #2 »
E-mail: [email protected] • Карта сайта