Статьи

Корупційні загрози в промислово розвинених країнах

У сучасному суспільстві виникла необхідність дослідити внутрішні процеси розвинених економік і виявити нові причини формування корупційних відносин. Чи здатне громадянське суспільство бути рушійною силою протидії поширенню корупції? Яким може бути відповідь сучасним макровизовов?

Яким може бути відповідь сучасним макровизовов

Західні дослідники не перший рік піднімають ці питання. Впливові економісти, політологи звертають увагу на негативні тенденції останніх десятиліть і починають говорити про кризу демократичного суспільства.

Прийнято вважати, що проблема економічної та політичної корупції гостро стоїть виключно в країнах з перехідною економікою і в так званому третьому світі. Оскільки до поширення корупції призводять недоліки демократичних систем, то вона менш характерна для держав з довгою історією демократичних інститутів і розвиненим громадянським суспільством. Але сучасні тенденції свідчать про зростання корупційної загрози і в демократичних суспільствах, і країнах з розвиненою ринковою економікою. Істотним поштовхом до посилення уваги до зазначеної проблеми став аналіз причин нинішньої світової фінансової кризи, а також критика формування сучасних інститутів економічних відносин на нинішньому етапі.

Сьогодні важливо зрозуміти, як механізми функціонування політікообразующіх організацій формують економічну поведінку і які нові форми взаємодії суспільства і держави виникли в останні роки. Потрібно пам'ятати, що корупційний вплив на державні інститути змінює першочергові цілі установ. В сучасних умовах глобальної економіки це підсилює загрози для країн, що розвиваються. З огляду на це важливо оцінити небезпеку впливу корупційних відносин на цілі інститутів в сфері економічної політики розвинених країн щодо країн з перехідною економікою.

До недавнього часу корупція вважалася проблемою країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою. Для цього існували об'єктивні причини, які і привернули підвищену увагу до корупції на рубежі ХХ-ХХІ століть. Оскільки корупція з'являється через недоліки демократичної системи, головною проблемою вважається відсутність або недостатня сформованість демократичного суспільства. Система виборів в країнах, що розвиваються і в перехідних економіках тісно пов'язана з необхідністю формувати принципи демократичного суспільства, адже через ці інститути здійснюється функція громадського контролю. Нобелівський лауреат з економіки 2001 року Джозеф Стігліц описує, в тому числі на прикладі розпаду СРСР, як виникає і поглиблюється проблема формування принципів демократичного суспільства в умовах асиметричного розподілу інформації та поширення посадових зловживань державними службовцями. Відомі його критика діяльності Міжнародного валютного фонду і негативні оцінки впливу цієї установи на організаційні процеси в молодих економіках.

Оскільки політична система безпосередньо взаємодіє з системою економічної, то неефективна організація відносин загрожує потраплянням в корупційну пастку. Це ситуація, коли політичні і економічні еліти схильні співпрацювати і захищати інтереси один одного. Перевага на виборах отримують політичні сили, які мають кращу підтримку фінансового капіталу, який можна інвестувати в політичні кампанії. У суспільстві, де обсяги інвестування в політичні кампанії роблять визначальний вплив на результати виборів, відбувається перекручування суспільних відносин, а корупція глибоко впроваджується в усі його верстви. Вважається, що корупційна пастка характерна для малорозвинених економічних систем зі слабким громадянським суспільством і з'являється при відсутності демократичних інститутів контролю за владою.

Але і розвинені країни стають заручниками створених і тривалий час функціонують інститутів влади. Розвиток системи супроводжувалося формуванням складних і непрозорих взаємозв'язків, домінуюча позиція великих політичних партій перешкоджала оперативному оновленню правлячої верхівки, а постійна концентрація влади в одних руках призводила до формування нових неформальних відносин між владою і економічними елітами. Так, інструменти лобіювання в США, Великобританії, Німеччини та інших країнах призначені для просування і захисту інтересів економічних гравців з метою розвитку нових галузей національного господарства, оперативного інформування влади і більш ефективного розподілу суспільних благ. Але внаслідок постійного перебування політичних партій в оточенні певних економічних кіл і прихованої природи процесів лобіювання відбулося тісне злиття політичної та економічної сфер.

І сьогодні стає очевидним, що деякі гучні політичні рішення були спрямовані на захист інтересів економічного меншини. Хорошу ілюстрацію навів Роберт Рейх, міністр праці США (1993-1997). Він розглянув відмінності між сплатою хабара на митниці для отримання дозволу на ввезення в країну заборонених речовин і стимулюванням сенатора США з метою скасувати юридичні обмеження на ввезення заборонених речовин на законодавчому рівні. Насправді обидва дії спрямовані на досягнення однієї мети, і складно провести межу між хабарництвом і лобіюванням.

Процеси стагнації політичних систем в промислово розвинених країнах викликали різку критику на сучасному етапі. Нинішня світова фінансова криза виявила ряд недоліків і загроз сучасного формату ринкових відносин і висвітлив можливість значних зловживань владою через спотворення інформаційного середовища, що створює надзвичайно сприятливі умови для розвитку корупційних відносин. Повернемося до подій стрімкого економічного розвитку 2000-х, коли поза належною увагою залишилася низка наступних дій: іпотечні гіганти «Фредді Maк» і «Фенні Мей» домоглися зниження обмежень щодо резервів цих підприємств. Вони витратили мільйони доларів на лобіювання своїх інтересів в Конгресі США, щоб отримати можливість здійснювати ризиковані операції. У квітні 2004 року на засіданні Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) представники Goldman Sachs, найбільшого інвестиційного банку, переконали членів комісії дозволити їм значно збільшити суми своєї заборгованості.

У той же час лондонське відділення AIG, крім іншого, через операції страхування фінансових інструментів змогло прикрасити своє фінансове становище завдяки ослабленому нормативному нагляду. Це дозволило йому взяти на себе надмірні ризики, випустивши синтетичні фінансові інструменти (кредитні дефолтні свопи - CDS), покриття яких з часом завдало нищівного удару по компанії AIG з її 100 тисячами працівників в 130 країнах і прискорило глобальну фінансову кризу.

Всі ці події стали можливими через ускладнення системи балансів і звітності. Навіть при достатньому доступі до інформації її величезні обсяги значно уповільнюють адекватну реакцію, створюючи можливості для додаткових зловживань. Дискусійними є питання, чи були корупційними мотиви чиновників, що послабили регуляторний тиск, або ж справа в банальному нестачі кваліфікації і низькому рівні відповідальності регулюючих органів? У будь-якому випадку система довела свою неефективність через непрозорість і складності процесів прийняття рішень.

Подальші наслідки міжнародної фінансової кризи ще більше посилили критику системи організації сучасних інститутів світової економіки. Інституційний аналіз нинішньої організації інструментів світової економіки розкриває значні спотворення в цій сфері. У діючій системі економічних відносин ми впливаємо на цю систему для отримання певних результатів. Економічні агенти оцінюють очікувані результати, плануючи з урахуванням цього свою діяльність. Однак існує додаткова сила, яка теж в цей же час впливає на систему. Таким чином, результати діяльності економічних агентів спотворюються, і фактичні наслідки не збігаються з очікуваними. Корупція є саме цією силою, а її прихована природа не дозволяє адекватно оцінити її місце в системі.

Саме спотворення антикризової політики урядів викликало зростання диспропорцій в промислово розвинених країнах. Дослідження Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) вказують на тенденцію до збільшення розриву в добробуті протягом останніх двох десятиліть.

Коефіцієнт Джині визначає частку сукупного доходу країни, який потрібно перерозподілити, щоб досягти умови рівномірного розподілу серед всього населення. Таким чином, чим вищий цей показник, тим менша частка людей концентрує добробут нації в своїх руках. Протягом останніх 20 років з 20 країн ОЕСР тільки у Франції, Угорщини та Бельгії не була зафіксована негативна динаміка до посилення розриву між бідними і багатими.

Процес поглиблення економічних диспропорцій почався ще в докризовий період, але наслідки відповідної економічної політики сьогодні значно більш помітні. На тлі зниження добробуту середнього класу в США і ЄС зростання доходів привілейованих кіл сприймається населенням надзвичайно негативно. Такі тенденції підривають довіру в суспільстві, вичерпують соціальний капітал. Демократична система побудована на основі суспільного договору, адже демократія передбачає об'єднання громадян навколо єдиної мети. При низькому рівні довіри суспільний договір перестає виконуватися, а за відсутності ефективних механізмів відповідальності порушуються базові принципи демократичної системи. В економічному контексті це призводить до зростання трансакційних витрат, ускладнення умов ведення бізнесу та подальшому поглибленню проблеми неефективного розподілу ресурсів в економіці.

Ще одним наслідком втрати довіри в суспільстві є збільшення розриву між владою і електоратом. Запобігаючи падіння рейтингів, влада здатна вдатися до популістських заходів, що перешкоджає розвитку і відновленню економіки. Проблема ускладнюється при відсутності конструктивної взаємодії з опозицією, як це можна було спостерігати в США при голосуванні за бюджет. Відсутність узгоджених дій між республіканцями і демократами поставило Сполучені Штати під загрозу економічного дефолту. Опозиційна партія висунула умови щодо обмеження соціальних реформ чинного уряду, що можна розцінювати як цілеспрямовану атаку на політичний рейтинг конкурентів. Таким чином, інтереси країни, які повинен захищати інститут демократії, виявилися істотно спотвореними внутрішніми інструментами впливу.

Очевидно, що подальше збереження такої системи управління і організації економічної системи, в свою чергу, формує помилкові принципи поведінки. Коли політичні партії переслідують власні цілі, відмінні від виконання соціальних зобов'язань перед електоратом, то, знову-таки, довіру зазнає втрат. Головною загрозою є втрата високого рівня соціального капіталу, адже за таких умов ситуація набуде рис, характерні для країн з перехідною економікою - коли відсутність відповідальності штовхає у виборчі перегони представників інтересів бізнес-еліт замість представників інтересів суспільства. Таким чином, перед розвиненими країнами сьогодні постала загроза потрапляння в корупційну пастку, як це відбувається в країнах, що розвиваються.

Корупція в розвинених країнах в умовах інтенсифікації міжнародного бізнесу стає проблемою і для країн з перехідною економікою. Оскільки процеси формування економічних відносин ініціюються в основному економічно більш потужними країнами, то з-за спотворення економічних інститутів посилюватиметься неефективність розподілу добробуту і заглиблюватися нераціональність використання ресурсів і результатів економічної діяльності. Крім того, при формуванні інститутів економічної діяльності та державного регулювання країни, що розвиваються беруть в якості моделі відносини в розвинених країнах, таким чином повторюючи систему корупційних взаємозв'язків.

Спотворення цілей діючих інститутів регулювання економічних відносин через корупційний впливу спричиняє низку негативних наслідків: ресурси і результати економічної діяльності розподіляються асиметрично і неефективно. Відповідно, капітал не здатний відновлюватися досить оперативно. Посилення економічних диспропорцій, викликане неефективним розподілом добробуту в суспільстві, підриває довіру і знищує соціальний капітал, що, в свою чергу, збільшує витрати на ведення економічної діяльності. В умовах поглиблення міжнародного співробітництва в економічній сфері корумповані відносини також пронизують економічне середовище країн, що створює особливу загрозу при формуванні інститутів регулювання економічної діяльності. Почастішання корупційних скандалів в розвинених країнах надзвичайно негативно впливає на країни, що розвиваються, оскільки розвинуті країни виступають орієнтиром розвитку та критерієм оцінки ефективності економічних реформ.

Джерело інформації: Дзеркало Тижня

Чи здатне громадянське суспільство бути рушійною силою протидії поширенню корупції?
Яким може бути відповідь сучасним макровизовов?
Дискусійними є питання, чи були корупційними мотиви чиновників, що послабили регуляторний тиск, або ж справа в банальному нестачі кваліфікації і низькому рівні відповідальності регулюючих органів?

Новости

Игрушки на елку
Елка является одним из самых главных символов Нового года. Уже с наступлением декабря большинство людей начинает присматриваться к этим лесным красавицам, а в конце месяца практически каждая квартира


 PHILIP LAURENCE   Pioneer   Антистресс   Аромалампы   Бизнес   Игры   Косметика   Оружие   Панно   Романтика   Спорт   Фен-Шуй   Фен-Шуй Аромалампы   Часы   ЭКСТРИМ   ЭМОЦИИ   Экскурсии   визитницы   подарки для деловых людей   фотоальбомы  
— сайт сделан на студии « Kontora #2 »
E-mail: [email protected]  • Карта сайта