Статьи

Форум ЗЕД. атестат виробництва

Атестація виробництва продукції, що сертифікується
Мета атестації виробництва: проведення оцінки технічних можливостей підприємства-виробника забезпечувати стабільний випуск продукції, з параметрами, що відповідають вимогам нормативних документів.
Атестація виробництва проводиться органом з сертифікації продукції (ОС) і виконується за ініціативою заявника або за рішенням ОС. Порядок проведення цих робіт встановлено в ДСТУ 3414-96.
Результати атестації оформляються атестатом виробництва, який видається заявнику.
Атестація виробництва передбачає отримання кількісної оцінки стабільності показників продукції і визначення порядку проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.
Загальні вимоги до документації виробництва, яке аттестіруется
1. Підприємство, яке має намір атестувати виробництво продукції в Системі УкрСЕПРО, має мати повний комплект технічної документації на продукцію та її виробництво (включаючи нормативну документацію, конструкторську документацію, або документацію, що визначає склад продукції, технологічну документацію). Склад технічної документації визначається особливостями продукції та технологією її виробництва.
2. Підприємство до початку атестації повинно мати документи підприємства, в яких наводяться відомості щодо:
- організації контролю якості;
- організації контролю за випуском продукції;
- структури відповідальності виробничого персоналу перед вищим рівнем керівництва за якість виготовлення продукції та виконання робіт;
- системи контролю якості в ході технологічного процесу, включаючи контроль матеріалів і виробів;
- системи контролю за внесенням змін до технічної документації на продукцію;
- засобів вимірювальної техніки, контрольного і випробувального устаткування, які використовуються під час виробництва продукції;
- наявності системи повірки засобів вимірювальної техніки, контрольного і випробувального устаткування;
- порядку формування та позначення партій продукції, що випускається, порядку формування та позначення вибірок з них для випробувань або контролю;
- порядку реєстрації результатів контролю та випробувань, складання, затвердження та зберігання протоколів випробувань;
- порядку, обеспечівющего випуск продукції, яка відповідає вимогам нормативної документації.
3. До моменту проведення атестації підприємство повинно розробити інструкцію по атестації технічних можливостей. Вимоги щодо побудови, викладення та оформлення інструкції наведені в Додатку А ДСТУ 3414-96.
При позитивних результатах атестації виробництва заявникові видається атестат виробництва. Атестат спільно з позитивними протоколами сертифікаційних випробувань, є підставою для видачі сертифіката на продукцію на термін до трьох років.

Новости

Игрушки на елку
Елка является одним из самых главных символов Нового года. Уже с наступлением декабря большинство людей начинает присматриваться к этим лесным красавицам, а в конце месяца практически каждая квартира


 PHILIP LAURENCE   Pioneer   Антистресс   Аромалампы   Бизнес   Игры   Косметика   Оружие   Панно   Романтика   Спорт   Фен-Шуй   Фен-Шуй Аромалампы   Часы   ЭКСТРИМ   ЭМОЦИИ   Экскурсии   визитницы   подарки для деловых людей   фотоальбомы  
— сайт сделан на студии « Kontora #2 »
E-mail: [email protected]  • Карта сайта