Статьи

Володимир Попондопуло - Банкрутство. Правове регулювання. 2-е видання. Науково-практичний посібник


Назва:

Банкрутство. Правове регулювання. 2-е видання. Науково-практичний посібник

видавництво:

ЛітагентПроспект (без drm) eba616ae-53d9-11e6-9ba0-0cc47a1952f2

рік:

невідомий

Завантажити:

99 Будь ласка дочекайтеся своєї черги, йде підготовка вашого посилання для скачування ...

Завантаження починається ... Якщо скачування не розпочалося автоматично, будь ласка натисніть на цю посилання .

Всі книги на сайті розміщуються його користувачами. Приносимо свої найглибші вибачення, якщо Ваша книга була опублікована без Вашого на те згоди.
Напишіть нам , І ми в терміновому порядку вживемо заходів.

Як отримати книгу?

Оплатили, але не знаєте що робити далі? Інструкція .

Опис і короткий зміст "Банкрутство. Правове регулювання. 2-е видання. Науково-практичний посібник" читати безкоштовно онлайн.


У книзі висвітлюються основні теоретичні і практичні проблеми правового регулювання неспроможності (банкрутства). Розглядаються поняття конкурсного права та його місце в системі права, стан і тенденції розвитку законодавства про банкрутство, природа судочинства у справах про банкрутство, процедури, які застосовуються до боржника у справі про банкрутство (спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління, конкурсне виробництво, мирову угоду, спрощені процедури банкрутства, реструктуризація боргів громадянина і реалізація його майна), особливості банкрутства окремих категорій боржників (містоутворюючих організацій, сельскохозяйс ничих організацій, фінансових організацій (кредитних організацій, страхових організацій, професійних учасників ринку цінних паперів, керуючих компаній інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів, клірингових організацій, недержавних пенсійних фондів, кредитних кооперативів), стратегічних організацій, суб'єктів природних монополій, забудовників, громадян, включаючи індивідуальних підприємців, селянських (фермерських) господарств), а також питання банкрутства за законодавством зарубіжних країн і тран граничного банкрутства. В роботі використані матеріали судової практики, враховані зміни законодавства про банкрутство станом на 1 вересня 2015 р Книга призначена для студентів, аспірантів і викладачів юридичних та економічних вузів, а також арбітражних керуючих, суддів та інших фахівців, які практикують у сфері фінансового оздоровлення і банкрутства .В. Ф. Попондуполо

БАНКРУТСТВО

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Науково-практичний часопис

Видання друге, перероблене і доповнене


[Бита посилання] [Email protected]

Це видання є черговим ізданіем1, підготовленим з урахуванням змін, які внесені до Федерального закону від 26 жовтня 2002 № 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)» 2 на 1 вересня 2015 р

З 2002 р зміни до Закону про банкрутство вносилися понад п'ятдесят разів. Настільки часте оновлення законодавства про банкрутство допустимо, якщо воно викликано змінами економічної ситуації в країні. На жаль, не всі зміни Закону про банкрутство можуть бути пояснені об'єктивними причинами. Багато з них є кон'юнктурними, результатом лобіювання інтересів тих чи інших комерційних і державних структур.

До найбільш суттєвих змін і доповнень Закону про банкрутство з часу останнього видання роботи (2011 р). відносяться, зокрема, такі:

- з'явилися нові положення про банкрутство кредитних кооперативів (ст. 189.1-189.6); кредитних організацій (ст. 189.7-189.105); забудовників (ст. 201.1-201.15); громадян, які не є підприємцями (ст. 213.1-213.32, 223-1); спеціалізованих товариств і іпотечних агентів (ст. 230.1-230.5); учасників клірингу і клієнтів учасників клірингу (ст. 201.16-201.17); деякі інші положення Закону про банкрутство;

- оновлені положення про відповідальність боржника, контролюючих боржника осіб та інших осіб у справі про банкрутство (ст. 10); про порядок розкриття інформації, передбаченої Законом про банкрутство (ст. 28); про підвідомчості і підсудності справ про банкрутство (ст. 33); про банкрутство окремих категорій боржників - юридичних осіб, особливо фінансових організацій; багато інших положень Закону про банкрутство.

У зв'язку з включенням до Закону про банкрутство норм про особливості банкрутства кредитних організацій втратив чинність діяв до цього Федеральний закон від 25 лютого 1999 № 40-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій».

Були внесені зміни і доповнення також в інші федеральні закони: Цивільний кодекс РФ, Арбітражний процесуальний кодекс РФ, Кодекс РФ про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс РФ, Федеральний закон від 2 жовтня 2007 р № 229-ФЗ «Про виконавче провадження» 3 і ряд інших законодавчих актів, що регулюють відносини банкрутства.

З метою організації виконання законодавства про банкрутство були прийняті нові підзаконні акти: постанови Уряду РФ, нормативні акти регулюючого органу - Міністерства економічного розвитку РФ.

У міру виявлення проблем, пов'язаних із застосуванням чинного Закону про банкрутство, формувалася судова практика у справах про банкрутство.

Вивчення зазначених змін і доповнень до Закону про банкрутство, практики його застосування, а також теоретичних поглядів з проблем правового регулювання відносин банкрутства дає підстави для нового осмислення розглянутих в роботі теоретичних і практичних проблем конкурсного права та перевидання справжнього науково-практичного посібника.

У цьому виданні висвітлюються такі найважливіші теоретичні і методологічні питання, як визначення правової природи відносин, регульованих законодавством про банкрутство; визначення природи і структури самого законодавства про банкрутство; визначення природи судочинства у справах про банкрутство; роль і значення процедур, що застосовуються до боржника у справі про банкрутство; ряд інших правових проблем. Тільки на основі висновків з вказаних проблем можна пояснити ті численні особливості, які характеризують правове регулювання відносин банкрутства.

Дана робота має як наукове, так і суттєве практичне значення не тільки для юристів, але і для інших фахівців, які практикують у сфері фінансового оздоровлення і банкрутства: суддів, арбітражних керуючих, державних службовців, юрисконсультів, нотаріусів, адвокатів, а також студентів, аспірантів, викладачів юридичних та економічних вузів.

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

АТ - акціонерне товариство

АПК РФ - Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації 2002 р

Вісник ВАС РФ - Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації

ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації

ЦПК РФ - Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації

Закон про банкрутство - Федеральний закон від 26 жовтня 2002 «Про неспроможність (банкрутство)»

Закон про банкрутство 1992 р - Закон Російської Федерації від 19 листопада 1992 «Про неспроможність (банкрутство) підприємств»

Закон про банкрутство 1998 р - Федеральний закон від 8 січня 1998 г. «Про неспроможність (банкрутство)»

Закон про виконавче провадження - Федеральний закон від 2 жовтня 2007 року "Про виконавче провадження»

КоАП РФ - Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення

ТОВ - товариство з обмеженою відповідальністю

СЗ РФ - Відомості Верховної Ради України

СРО - саморегульована організація

КК РФ - Кримінальний кодекс Російської Федерації

розділ I

ОСНОВИ КОНКУРСНОГО ПРАВА

Глава 1.


ПОНЯТТЯ НЕСПРОМОЖНОСТІ (БАНКРУТСТВА)

§ 1. Критерії та ознаки неспроможності (банкрутства).

§ 2. Фіктивне банкрутство та навмисне банкрутство.

§ 1. Критерії та ознаки неспроможності (банкрутства)

1. Неспроможність (банкрутство) 4 визначається ст. 2 Закону про банкрутство як визнана судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями, з виплати вихідної допомоги та оплати праці працівників або виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів. При цьому Законом про банкрутство проводиться відмінність між ознаками банкрутства фізичних і юридичних осіб.

Заява про визнання громадянина-підприємця банкрутом приймається судом за умови, що вимоги до громадянина складають не менше ніж 500 тис. Руб. і зазначені вимоги не виконані протягом 3 місяців з дати, коли вони повинні бути виконані, якщо інше не передбачено Законом про банкрутство (п. 2 ст. 213.3 Закону про банкрутство). Однак громадянин передбачається неплатоспроможним, т. Е. Нездатним задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями, з виплати вихідної допомоги та оплати праці працівників або виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів, тільки за умови, що має місце хоча б одна з обставин, зазначених у п . 3 ст. 213.6 Закону про банкрутство (припинення розрахунків з кредиторами; невиконання більш ніж 10% зобов'язань або обов'язкових платежів протягом більш ніж 1 місяця; перевищення розміру заборгованості громадянина над вартістю його майна; наявність постанови про закінчення виконавчого провадження у зв'язку з відсутністю майна громадянина, на яке може бути звернено стягнення). Відсутність зазначених обставин свідчить про платоспроможність громадянина, т. Е. Про відсутність підстав для визнання його банкрутом.

Заява про визнання юридичної особи банкрутом приймається судом за умови, що вимоги до нього складають не менше ніж 300 тис. Руб. і зазначені вимоги не виконані протягом 3 місяців з дати, коли вони повинні бути виконані, якщо інше не передбачено Законом про банкрутство (ст. 3, 6 Закону про банкрутство) 5. Юридична особа передбачається неплатоспроможним, т. Е. Нездатним задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями, з виплати вихідної допомоги та оплати праці працівників або виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів, якщо в ході судового розгляду у справі про банкрутство не буде доведена його платоспроможність.

Незважаючи на зазначені відмінності ознак банкрутства громадян і юридичних осіб (відмінності мінімального розміру заборгованості як умови порушення судом справи про банкрутство юридичних осіб та громадян, деякі інші відмінності), з наведених положень Закону про банкрутство слід, що в основу банкрутства тих і інших покладено критерій неплатоспроможності боржника. Неплатоспроможність означає припинення виконання боржником частини грошових зобов'язань, виплати вихідної допомоги та оплати праці працівників або виконання обов'язків по сплаті обов'язкових платежів, викликане недостатністю коштів (ст. 2 Закону про банкрутство). При цьому недостатність грошових коштів (критерій неоплатному боржника), під якою розуміється перевищення розміру грошових зобов'язань, не виплачених вихідної допомоги і не оплаченого праці працівників і обов'язків по сплаті обов'язкових платежів боржника над вартістю майна (активів) боржника, передбачається, якщо не доведено інше.

Як отримати книгу?
Оплатили, але не знаєте що робити далі?

Новости

Игрушки на елку
Елка является одним из самых главных символов Нового года. Уже с наступлением декабря большинство людей начинает присматриваться к этим лесным красавицам, а в конце месяца практически каждая квартира


 PHILIP LAURENCE   Pioneer   Антистресс   Аромалампы   Бизнес   Игры   Косметика   Оружие   Панно   Романтика   Спорт   Фен-Шуй   Фен-Шуй Аромалампы   Часы   ЭКСТРИМ   ЭМОЦИИ   Экскурсии   визитницы   подарки для деловых людей   фотоальбомы  
— сайт сделан на студии « Kontora #2 »
E-mail: [email protected]  • Карта сайта