Статьи

Галузеве пропозицію ресурсів

Будь-яка фірма, яка функціонує на конкурентному ринку ресурсів, має можливість закупити будь-який обсяг ресурсів за ринковою ціною. Галузь з постійними витратами виробництва може придбати всі необхідні ресурси по даній ціні. Тому криві пропозиції ресурсів для такої галузі завжди абсолютно еластичні при ринковій їх ціною. При цьому ці галузі закуповують лише незначну частину загального ринкового пропозиції ресурсів, а зростання їх попиту на ресурси слабо впливає на ціни ресурсів. Галузі з збільшуються при зростанні масштабів виробництва витратами виробництва набувають великі обсяги відповідних ресурсів, і розширення цих галузей викликає підвищення цін на ресурси. Криві пропозиції ресурсів в таких галузях мають висхідний нахил.

Пропозиція виробничих ресурсів на галузевому ринку залежить від рішень власників. Якщо ціна ресурсу вище альтернативних витрат, то ресурси продаються на даному ринку. Перевищення видобутих доходів над альтернативними витратами утворює економічну ренту власників ресурсів.

Альтернативні витрати продавців ресурсу визначають мінімальну ціну, по якій ресурс може бути запропонований на даному галузевому ринку. Якщо ціна ресурсу нижче мінімальної ціни пропозиції, то власник ресурсу або запропонує його на інших ринках, або відмовиться від продажу.

Для більшості ресурсів в тривалому періоді пропозиція знаходиться в прямій залежності від цін на ресурси, а крива пропозиції має позитивний нахил. Допускається, що пропозиція землі не залежить від ціни, тому крива її пропозиції має вертикальний характер. У тих випадках, коли дохід від ресурсу зростає, крива пропозиції може стати спадної (рис. 37.1).

На рис. 37.1 показано, що на відрізку кривої нижче точки А пропозиція прямо залежить від цін на ресурси і з підвищенням цін на них має висхідний нахил. На відрізку від А до В крива пропозиції абсолютно нееластична, приймає вертикальний характер. Це ресурси з фіксованою пропозицією (наприклад, для землі). Вище точки В крива пропозиції вигинається вліво. Це випадки, коли збільшення ціни ресурсу призводить до значного зростання доходів власників (наприклад, у випадках з робочою силою).

Це випадки, коли збільшення ціни ресурсу призводить до значного зростання доходів власників (наприклад, у випадках з робочою силою)

Мал. 37.1. Крива пропозиції ресурсу

На рис. 37.1 допомогою кривої пропозиції SS зображені різні можливі види еластичності пропозиції ресурсів.

Коли виробничим ресурсом виступає праця, то рішення про пропозицію праці приймають люди, а не фірми. Метою виробництва в цьому варіанті, очевидно, стає максимізація корисності, а не максимізація прибутку. Будь-який робочий вирішує, скільки годин на день йому працювати, а скільки присвятити дозвіллю (рис. 37.2).

2)

Мал. 37.2. Вибір між вільним і робочим часом

На рис. 37.2 показано, що максимальний дохід робітника при 24 годинах роботи складе В ден. од. Лінія АВ - бюджетне обмеження "дохід-вільний час".

Взяти точку В за оптимальне рішення не можна за цілком очевидним доводу, оскільки працювати 24 години на добу протягом тривалого часу людина не може.

Тут прийнята типова ситуація, при якій рівновагу між дозвіллям і робочим часом знаходиться в точці Е.

На рис. 37.2 показані: вільний час Але, робочий час (24 - Але), денний дохід 10 = w (24 - Але). Нахил лінії бюджетного обмеження дорівнює (-w). З цього випливає, що гранична норма заміщення дозвілля доходом дорівнює ставці заробітної плати.

Тарифна ставка заробітної плати визначає цінність для працівника вільного часу, так як заробітна плата є та сума грошей, яку працівник витрачає на дозвілля. Разом зі збільшенням розміру заробітної плати зростає і ціна вільного часу. Таким чином, збільшення тарифної ставки заробітної плати викликає обидва ефекту: ефект заміщення і ефект доходу. Ефект заміщення відбувається тому, що більш висока заробітна плата збільшує реальний дохід працівника, що дозволяє йому купувати більше благ, в тому числі і дозвілля. Ефект доходу створює можливості для того, щоб працівник міг працювати менше часу. Коли ефект доходу значний, індивід буде працювати менше в міру підвищення тарифної ставки заробітної плати. Оскільки заробітна плата більшості індивідів виступає основним джерелом доходу, то ефекти доходу можуть бути дуже великі. Якщо збільшення заробітної плати веде до зменшення робочого часу через значного ефекту доходу, то крива пропозиції праці матиме спадний нахил (рис. 37.3).

На рис. 37.3 по горизонтальній осі позначені години відпочинку в день, по вертикальній - дохід, який отримує робітник за день.

3 по горизонтальній осі позначені години відпочинку в день, по вертикальній - дохід, який отримує робітник за день

Мал. 37.3. Графік ефекту заміщення доходу при зростанні заробітної плати

Припустимо, що спочатку заробітна плата робітника становила 10 ден. од., бюджетна лінія дана як PQ. Точка Р, наприклад, показує, що індивід, що працює 24 години на добу, отримує дохід в 240 ден. од.

Максимізуючи корисність, робочий вибирає точку А, яка показує, що він відпочиває 16 годин в день і працює 8 годин на день, отримуючи 80 ден. од. У тому випадку, якщо заробітна плата підвищиться до 20 ден. од. в годину, а лінія бюджету перетвориться в пряму RQ, робочий максимізує свою корисність в точці В, відводячи на відпочинок 20 годин на день і 4 години на роботу при заробіток 80 ден. од. Якби мав місце лише ефект заміщення, то ставка заробітної плати спонукала б робочого працювати 12 годин (в точці С) замість 8 годин. Тим часом, як відомо, ефект доходу діє в антітетіческіх напрямку. Ефект доходу перевершує ефект заміщення і скорочує робочий день з 8 до 4 годин.

Тепер розглянемо варіант, при якому в результаті підвищення заробітної плати робочого ефект заміни перевищує ефект доходу (рис. 37.4).

Мал. 37.4. Ефект заміни перевищує ефект доходу

Припустимо, що ставки заробітної плати підвищилися з W1 до w2. Бюджетне обмеження зміщується з АВ в AB1. В цьому випадку робочий зацікавлений більше працювати. Рівновага з точки Е1 переміщається в точку Е2. Побудуємо бюджетну лінію CD, паралельну АВ1, що стосується кривої байдужості U1, визначивши цим ефект заміни і ефект доходу.

Ефект заміни являє собою заміну дозвілля робочим часом і збільшення доходу. На рис. 37.4 ефект заміни показаний рухом з H1 в Н3. Ефект доходу становить Н3Н2. Він має протилежний зміст у порівнянні з ефектом заміщення. Отже, судячи з рис. 37.4, ефект заміщення перевищує ефект доходу.

Г.C. Beчкaнoв, Г.P. Beчкaнoвa

Інші матеріали по темі Галузеве пропозицію ресурсів

Мікроекономіка ...

Новости

Игрушки на елку
Елка является одним из самых главных символов Нового года. Уже с наступлением декабря большинство людей начинает присматриваться к этим лесным красавицам, а в конце месяца практически каждая квартира


 PHILIP LAURENCE   Pioneer   Антистресс   Аромалампы   Бизнес   Игры   Косметика   Оружие   Панно   Романтика   Спорт   Фен-Шуй   Фен-Шуй Аромалампы   Часы   ЭКСТРИМ   ЭМОЦИИ   Экскурсии   визитницы   подарки для деловых людей   фотоальбомы  
— сайт сделан на студии « Kontora #2 »
E-mail: [email protected]  • Карта сайта