Статьи

Звіт по практиці: Перевезення вантажів автомобільним транспортом

  1. 1.2. Договір про вантажоперевезення
  2. 1.3. міжнародні вантажоперевезення
  3. 1.4. типи вантажоперевезень
  4. 1.5. Вантажоперевезення. охорона вантажів
  5. 1.6. Страхування грузів
  6. 1.7. Фактори, що впливають на вартість вантажоперевезення
  7. 3.1. Правила техніки безпеки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Камський ІНЖЕНЕРНО - економічної академії

звіт

по виробничо-ознайомлювальної практиці

Виконав: студент гр.

Перевірив: Шамсутдинов І.Р.

м Набережні Челни 2007 р

ЗМІСТ

1. Загальні відомості. 3

1.1. Вантажоперевезення: загальні положення. 6

1.2. Договір про вантажоперевезення. 7

1.3. Міжнародні вантажоперевезення. 9

1.4. Типи вантажоперевезень. 10

1.5. Вантажоперевезення. Охорона вантажів. 11

1.6. Страхування грузів. 13

1.7. Фактори, що впливають на вартість вантажоперевезення. 14

2. Розвиток транспортної системи в перспективі. 16

3. Призначення підприємства. 18

3.1. Правила техніки безпеки. 19

Висновок .. 22

Список використаної літератури ... 23

Автомобільний транспорт, вид транспорту, що здійснює перевезення вантажів і пасажирів безрейковими шляхами. Основні сфери все більше розширюється доцільного застосування автомобільного транспорту - розвезення і підвезення вантажів до магістральних видів транспорту, перевезення промислових і сільськогосподарських вантажів на короткі відстані, внутрішньоміські перевезення, перевезення вантажів для торгівлі та будівництва, можливість доставки вантажів «від дверей до дверей». На далекі відстані автомобільний транспорт перевозить швидкопсувні, особливо цінні, що вимагають швидкої доставки, незручні для перевантаження іншими видами транспорту вантажі. Нині без автомобільного транспорту неможлива діяльність жодної галузі господарства.

Автомобільний транспорт почав розвиватися з XX ст. у міру зростання виробництва автомобілів і будівництва автодоріг. У 1900 р в усьому світі було 11 тис. Автомобілів, 1826 тис. В 1914 р, 10922 тис. В 1921 р, 46 057 тис. В 1940 р, 70 388 тис. В 1950 р, 126 955 тис . в 1960 р, 177 902 тис. в 1965 р

Якщо в XIX ст. залізничний транспорт, витіснивши внутрішній водний і гужовий транспорт, був найбільш поширеним видом транспорту, то в XX ст. швидко розвивається автомобільний транспорт став відтісняти залізничний.

Частка автомобільного транспорту з 1913 по 1985 зросла (у внутрішньому вантажообігу) у всьому світі з 0,2% до 35,1%, а залізничного транспорту відповідно зменшилася з 72,9% до 45,7%.

Розвиток автомобільного транспорту в капіталістичних країнах відбувається в конкурентній боротьбі з іншими видами транспорту, особливо з залізничним, і здійснюється (незважаючи на прийняті деякими державами обмежувальні заходи) вищими темпами у порівнянні з іншими видами транспорту.

Зростання світового вантажообігу автомобільного транспорту (млрд. Т км)

1950 1985 Всього

В т.ч.

міжміський

всього

В т.ч.

міжміський

Європа 87 77 485 455 Азія 10 6 297 255 Африка 8 4 229 216 Сівши. Америка 353 264 952 796 Лат. Америка 16 13 278 256 Австралія та Океанія 20 11 248 234 Всього 494 375 2489 2212

В СРСР автомобільний транспорт почав розвиватися пізніше, ніж в найбільш розвинених капіталістичних країнах.

Перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли з 1940 по 1977 в 14 разів, перевезення пасажирів (за той же період) у міжміському сполученні - в 38 разів, у внутрішньоміських перевезеннях (тільки автобусами) - в 43 рази.

Концентрація автомобілів у великих транспортних підприємствах уможливила не тільки збільшувати частку участі автомобільного транспорту в перевезеннях, але і постійно вдосконалювати транспортний процес, вводити прогресивні методи перевезень (централізовані за системою тягових «плечей», широке застосування контейнерів, піддонів і т. П.), покращувати транспортно-експедиційне обслуговування, скорочувати нераціональні перевезення, організовувати прямі перевезення вантажів від виробника до споживача.

Автотранспортне підприємство, автобаза, автогосподарство, автотранспортна контора, автоколона, автокомбінат, автопарк, автогараж і т. П., В СРСР первинне державне госпрозрахункове підприємство автомобільного транспорту для перевезення вантажів і пасажирів. Забезпечує також зберігання, технічне обслуговування та поточний (експлуатаційний) ремонт транспортних засобів, постачання їх експлуатаційними матеріалами. Автотранспортне підприємство здійснює свою господарську діяльність за планами, затвердженими вищестоящими організаціями. За родом виконуваних транспортних робіт автотранспортні підприємства поділяються на вантажні, пасажирські (автобусні, таксомоторні), змішані і спеціального призначення (швидкої медичної допомоги, підмітально-прибиральні, комунальні та т. П.).

Є автотранспортні підприємства загального користування та відомчі.

Автотранспортне підприємство загального користування перебувають у віданні міністерств автомобільного транспорту республік, областей. У кожній республіці, області і краї є автотранспортні управління або трести, що керують роботою автотранспортного підприємства. Вони перевозять масові вантажі в містах та між містами для підприємств і організацій всіх галузей народного господарства (такі автотранспортні підприємства спеціалізуються по роду перевезених вантажів), пасажирів (автобусами і таксомоторами) і вантажі населення. Є автотранспортні підприємства, що перевозять вантажі між містами (межтранс), а також для перевезення: торговельних вантажів (Торгтранс), сельхозгрузов (СІЛЬГОСПТРАНС), будівельних вантажів (Будтранс), вантажів на залізничні станції і зі станцій (авторазгрузжелдор) і т. П. Автотранспортні підприємства загального користування працюють, як правило, з більшою економічною ефективністю, т. к. транспортний процес для них - основна виробнича діяльність.

Відомчі автотранспортні підприємства перевозять вантажі підприємств або груп підприємств відповідного міністерства або відомства. Вони обслуговують транспортними засобами конкретні промислові, сільськогосподарські або будівельні підприємства (головним чином внутрішньопромислові і технологічні перевезення вантажів) і кооперують свою роботу з автотранспортними підприємствами загального користування.

Автотранспортні підприємства мають диспетчерський апарат, який в вантажних господарствах вивчає потоки вантажів, транспортного зв'язку промислових підприємств, укладає договори з вантажовідправниками, дотримується договірні умови; видає змінно-добові завдання шоферам з урахуванням максимально можливого використання вантажопідйомності автомобілів і мінімального їх пробігу без вантажу; організовує контроль за роботою автомобілів на лінії. В окремих випадках вони здійснюють вантажно-розвантажувальні роботи, експедиційні і складські операції, пов'язані з перевезенням вантажів. При наявності в одному місті декількох автотранспортних підприємств загального користування можлива організація Центральної диспетчерської служби (ЦДС), яка керує транспортним процесом декількох автотранспортних підприємств.

Пасажирські автотранспортні підприємства вивчають транспортну рухливість населення, визначають потребу в перевезенні пасажирів за часом доби і за напрямками, встановлюють маршрути (погоджуючи їх з міськвиконкомами), складають розкладу руху автобусів, встановлюють мережу стоянок легкових таксі, організують контроль за роботою шоферів.

З розвитком автомобільного транспорту розміри автотранспортного підприємства збільшуються. У 1968 в автотранспортному підприємстві загального користування в середньому знаходилося близько 300 автомобілів. У великих містах є автотранспортні підприємства з кількістю автомобілів більше 1 тис. В таких підприємствах працює кілька тисяч чоловік.

1.1. Вантажоперевезення: загальні положення

В наші дні дуже перспективним і стрімко розвиваються видом надання послуг є вантажні перевезення, а також послуги вантажників. З кожним місяцем кількість фірм, що займаються цією справою, стрімко зростає. Саме людські потреби і є основною причиною стрімкого розвитку сфери вантажних перевезень. Безумовно, кожна поважаюча себе фірма, що займається вантажоперевезеннями, надає повний перелік послуг: це допомога в організації і здійсненні квартирних і офісних переїздів, послуги вантажників і експедиторів, а також багато іншого. Щоб відповідати світовому рівню і "не впустити планку", втративши при цьому авторитет в очах оточуючих, фірми-постачальники послуг проводять також безкоштовні консультації своїм потенційним покупцям. Ще однією важливою особливістю є те, що серед працівників здебільшого поважають себе перевізників є спеціальні оцінювачі, які в будь-який момент готові відправитися «в гості» до майбутнього клієнта і прямо на місці оцінити спектр передбачуваних робіт. Це може допомогти клієнтам уникнути неприємних «сюрпризів» при оплаті наданих послуг.

Деякі фірми працюють по більш простим сценарієм: ви телефонуєте диспетчеру, замовляєте необхідну вам послугу, приїжджають вантажники і доставляють ваше майно до пункту призначення. Така схема, безумовно, більш проста, але тут можуть виникнути різноманітні проблеми: наприклад, «нестиковки» думок щодо оплати. Найчастіше подібна «оперативна» робота не передбачає підписання письмових договорів, тому якщо фірма чи хто-небудь з її представників не бояться вдарити в бруд обличчям, втративши при цьому свій авторитет, клієнт може отримати безліч проблем.

Таким чином, можна зробити один простий висновок: вантажоперевезення в наші дні дійсно є невід'ємною частиною життя суспільства, а подібні послуги в будь-який момент можуть стати в нагоді кожному з нас.

1.2. Договір про вантажоперевезення

Одним з найбільш важливих моментів в процесі організації вантажних перевезень є підписання договору про вантажоперевезення. В даний час цей договір прийнято вважати невід'ємною частиною надання вищезазначених послуг, навіть не дивлячись на те, що деякі компанії обходяться і без нього. Проте, щоб заздалегідь залагодити всі спірні питання, звертатися варто лише до тих фірмам, які складають і використовують у своїй регулярній діяльності подібні договори.

Згідно з угодою про вантажоперевезення одна сторона, іменована Замовником, доручає, а друга (Виконавець) приймає на себе організацію перевезення вантажів, а також здійснення вантажно-розвантажувальних робіт. В окремих випадках в подібний договір можуть бути включені і деякі інші види послуг, в залежності від бажання Замовника і можливостей Виконавця.

У число основних обов'язків Виконавця, згідно з цією угодою, входить надання технічно справного і придатного для вантажоперевезення транспорту, проведення консультацій з питань перевезень, забезпечення вантажниками, серед зобов'язань яких, в свою чергу, розбирання та збирання матеріалів, які перевозяться, їх упаковка, а також навантаження і розвантаження. Існують і «другорядні обов'язки» Виконавця, які не є обов'язковими і яких може і не бути. Наприклад, в разі бажання Замовника Виконавець може застрахувати вантаж, що ним вантаж, розробити оптимальну схему для різних видів перевезень, надати висококваліфіковану і збройну охорону вантажу під час перевезення, забезпечити перевезення холодильником, організувати допомогу в митному оформленні та багато іншого.

Відповідальність сторін за порушення договорів найчастіше обмежується штрафними санкціями. Вони можуть і не настати, якщо невиконання договору є наслідком дії обставин непереборної сили (наприклад, стихійні лиха, масові страйки, військові дії, катастрофи, дії і т.д.). При цьому в договорі часто згадується та особливість, що сторона, для якої створилася неможливість належного виконання зобов'язань, зобов'язана негайно з моменту виявлення сповістити іншу сторону про початок і припинення обставин непереборної сили.

1.3. міжнародні вантажоперевезення

Крім компаній, які займаються виключно переїздами і перевезеннями в межах одного міста або країни, існують також міжнародні перевізники, в обов'язки яких входить забезпечення максимально швидкого і безпечного вантажоперевезення з однієї держави в іншу. Основна маса таких перевізників займається організацією всіх етапів пересування вантажів від виробників або замовників до пункту призначення відповідно до побажань своїх клієнтів. Робота компаній, які займаються вантажними перевезеннями, будується на основі індивідуального підходу до своїх клієнтів, постійні з яких найчастіше можуть також небезпідставно розраховувати на певні знижки.

При здійсненні великих і довгострокових вантажоперевезень рідко коли вдається обійтися лише сервісом, що є в наявності однієї компанії, що здійснює вантажні перевезення, незалежно від того, якою кількістю і якістю транспорту, а також персоналу вона володіє. Саме тому міжнародні перевізники з метою чіткого і швидкого виконання взятих на себе зобов'язань в основному співпрацюють з іншими компаніями, що займаються вантажоперевезеннями.

Міжнародні перевезення найчастіше припускають наявність в одній компанії декількох різнопланових видів транспорту. Так, наприклад, вантажне перевезення з Росії в Сполучені Штати Америки може здійснюватися і автомобільним транспортом, і товарним поїздом, і авіатранспортом (або ж морським судном) одночасно. При вантажоперевезення здійсненні так званих VIP-переїздів і перевезення VIP-вантажів може використовуватися лише один вид транспорту - в більшості випадків, найбільш дорогий і надійний. У наш час основна частина перевезень дуже цінних речей здійснюється авіаційним транспортом (як приватним, так і загальнодоступним).

Вартість вантажоперевезення варіюється не тільки залежно від виду транспорту, яким здійснюється ця сама вантажне перевезення, але і в залежності від деяких інших особливостей. Наприклад, дуже важливим фактором є вид вантажу, адже він може бути негабаритним, тендітним і навіть небезпечним. В такому випадку збільшується вартість не тільки самого процесу вантажоперевезення, а й оплата роботи висококваліфікованих вантажників, а також експедиторів.

1.4. типи вантажоперевезень

Існують різні види вантажоперевезень, кожен з яких має свої переваги і недоліки. Найпоширеніший тип вантажоперевезень - автоперевезення. Це один з найбільш популярних видів доставки вантажів. Вантажоперевезення цього виду мають такі переваги, як швидкість доставки вантажу без проміжних перевалок і можливість контролю його стану в процесі вантажоперевезення. Як і будь-який інший вид вантажних перевезень, цей вид має свої «плюсами» і «мінусами».

переваги:

-можливість доставки вантажів від вантажовідправника до одержувача без перевантаження;

-забезпечення високої схоронності вантажу;

-велика мобільність і швидкість вантажоперевезення;

-рітмічность перевезення вантажів, т. е. немає необхідності накопичення вантажів у великому обсязі;

-незалежність розташування відправника і одержувача вантажів від морських і річкових портів, а так же великих міст, автомагістралей, ж / д шляхів - найефективніший вид вантажоперевезень на невеликі відстані.

недоліки:

-обмеженість використання на великі відстані при перевезенні значних партій вантажів;

-залежність від дорожньої мережі;

-Дорогий вид транспорту при вантажних перевезеннях на великі відстані;

-обмеженість з перевезення негабаритних вантажів.

Іншим досить поширеним видом вантажоперевезень є залізничні вантажоперевезення. Однією з різновидів залізничних вантажних перевезень є контейнерні перевезення. На сьогодні вони є одним з найбільш зручних способів перевезення вантажів: контейнери мають стандартними розмірами і, відповідно, легко перевозяться будь-якими видами транспорту, в тому числі, залізницею. Вантаж перевозиться в особливих контейнерах, універсальних або спеціалізованих, для певних вантажів: небезпечних, швидкопсувних і т.д. Одним з переваг контейнерних перевезень є можливість доставки вантажу в буквальному сенсі «від дверей до дверей», причому без ризику втрати схоронності вантажу. Крім того, контейнерні вантажоперевезення зручні для тих компаній, які не оперують великими партіями товарів.

Авіаційні вантажоперевезення. Найчастіше цей вид вантажних перевезень використовується тоді, коли необхідно за короткий термін доставити вантаж на велику відстань. І, знову ж таки, тут є свої переваги і недоліки. До переваг можна віднести, перш за все, високу швидкість доставки, велике охоплення території використання і високу схоронність вантажу. До недоліків слід зарахувати досить високу вартість вантажоперевезення і обмеженість за типами вантажів і їх габаритам.

1.5. Вантажоперевезення. охорона вантажів

При здійсненні вантажоперевезень, компаніям, які займаються цим видом послуг, досить-таки часто доводиться мати справу з дорогими вантажами, яким необхідне надання охорони. Такі вантажоперевезення можуть викликати безліч проблем, але левова частка вантажоперевізників має діючі договори з охоронними фірмами, які і займаються охороною вантажу, що перевозиться.

Здійснення охороняється вантажоперевезення - справа вельми і вельми дороге, але заради збереження вантажу його супровід є дуже важливим моментом при перевезенні. Найчастіше охоронні фірми самостійно розробляють схему маршруту, по якому і здійснюється вантажоперевезення. При складанні подібних маршрутів може враховуватися віддаленість від постів державної автоінспекції, станцій технічного обслуговування, медичних пунктів, заправних станцій, а також місць можливого відпочинку. Для охорони вантажних перевезень залучаються найбільш досвідчені співробітники охоронних компаній, що пройшли обов'язковий спеціальний курс навчання.

У перелік послуг фірм, які здійснюють охорону вантажоперевезень, входить, безумовно, не тільки і не стільки вибір оптимального маршруту, який є додатковою послугою, скільки збройна і неозброєна охорона вантажоперевезень, їх супровід, а також деякі інші види послуг. Для найбільш цінних вантажоперевезень охоронні фірми можуть надавати і свій транспорт - наприклад, відмінно захищені броньовані автомобілі, що мають сигналізацію, кілька рівнів захисту і які спеціально обладнані для вантажоперевезення і перевезення грошових коштів. Такі автомобілі часто оснащуються радіостанціями, завдяки наявності яких в разі необхідності безпосередньо під час вантажного перевезення здійснюється зв'язок з черговою службою.

Всі співробітники фірм, які займаються охороною і супроводом вантажоперевезень, також забезпечені засобами екстреного зв'язку, спеціальним захистом, а в разі здійснення збройної охорони вантажоперевезення, озброєні. Робота по підготовці до здійснення охороняється вантажоперевезення проходить в конфіденційному режимі. Час початку вантажоперевезення, її маршрут і характер вантажу залишаються відомими лише обмеженій кількості співробітників охоронних фірм, а також диспетчерам. Перед початком вантажоперевезення, яку належить охороняти або супроводжувати, вантаж може бути ретельно оглянутий, упакований вантажниками в спеціальний матеріал, а також опечатаний.

Згідно зі статистикою, переважна більшість крадіжок відбувається на стоянках, і саме тому під час зупинок здійснюється особливо ретельна охорона вантажів. Ще одним важливим фактором, що охороняється вантажоперевезення є правильність заповнення всіх необхідних документів, які найчастіше надаються в трьох примірниках.

1.6. Страхування грузів

Велика частина компаній, діяльність яких пов'язана зі здійсненням перевезення вантажів і наданням сполучених з нею послуг, займається також страхуванням перевезених вантажів практично від усіх ступенів ризику. У такому випадку після підписання договору про вантажоперевезення підписується ще один - договір про страхування, об'єктом якого є майнові інтереси клієнта, пов'язані з використанням, розпорядженням і володінням вантажем внаслідок його псування, поломки, пропажі або втрати. Але існують певні ступеня ризику, при яких страхування вантажоперевезення не провадиться. До таких ризиків відносяться: умисел або груба недбалість клієнта, стихійні лиха, військові дії, терористичні акти, особливі властивості вантажу, пошкодження вантажу комахами, недостача вантажу, що перевозиться при цілісності упаковки і так далі.

Розмір страхового внеску при здійсненні вантажоперевезення залежить від вартості вантажу, що перевозиться. При настанні страхового випадку, клієнт зобов'язується надати всю необхідну документацію, яка підтверджує заявлену вартість вантажу, що є предметом договору про страхування.

Стандартним і найбільш вигідним умовою страхування є «страхування від усіх ризиків», яке передбачає відшкодування збитків перевізником клієнтові за умови пошкодження вантажу, а також його повної або часткової загибелі в процесі здійснення вантажоперевезення. Але будь-які стандартні умови договору про страхування можуть бути змінені відповідно до побажань клієнта. Наприклад, страхування вантажоперевезення може здійснюватися лише під час процесу транспортування вантажу, а може охопити весь період з моменту його відвантаження зі складу відправника до моменту доставки на склад одержувача.

Є певний ліміт відповідальності, на який здійснюється страхування вантажоперевезення і від якого, в першу чергу, залежать страхові тарифи. Крім цього, на тарифи можуть впливати такі фактори, як:

-номенклатура перевезених вантажів;

-Географія здійснюваної вантажоперевезення;

-кількість здійснених в процесі вантажоперевезення рейсів;

-Статистика збитків;

-стан автомобільного транспорту;

-Багато інші відомості, які можуть дозволити судити про ступінь ризику.

1.7. Фактори, що впливають на вартість вантажоперевезення

На рівень цін при здійсненні вантажоперевезень прямо або побічно можуть впливати такі фактори, як наявність спеціального дозволу на в'їзд в центр міста, рентабельність транспортного засобу і навіть інтенсивність руху. Само собою, оплату роботи вантажників та інші "стандартні" фактори, що впливають на вартість вантажоперевезення, ніхто не відміняв.

Найбільш економічний і популярний вид автомобільних вантажоперевезень на території Російської Федерації - перевезення автомобілями марки «Газель». Популярність цієї марки, в першу чергу, обумовлена ​​її високою маневреністю, яка сильно впливає і на загальну швидкість здійснення вантажоперевезення.

Але сам процес транспортування - далеко не найскладніший етап вантажоперевезення. Ключовим етапом надання подібних послуг є робота вантажників, які можуть виконувати не тільки вантажно-розвантажувальні роботи, розбирання та складання меблів, а й упаковку речей, що перевозяться в спеціальний пакувальний матеріал, розстановку меблів на останньому етапі вантажоперевезення і навіть прибирання приміщення. Найчастіше вантажники виконують свої обов'язки бригадами, кожна з яких управляється бригадиром і займається окремим видом робіт. Вартість послуг вантажників може залежати від багатьох факторів, таких як:

загальна кількість вантажників, задіяних в певній вантажоперевезення;

-час, витрачений на виконання робіт;

-рівень кваліфікації вантажників;

- «ім'я» компанії, що здійснює вантажоперевезення, на ринку послуг;

-наявність ліфта, його вид (вантажний, пасажирський);

-под'езд до будинку і відстань до дверей і ін.

Крім того, на вартість надання послуг з вантажоперевезення можуть впливати такі чинники, як професіоналізм і спеціальна підготовка водія, що займається транспортуванням вантажу, наявність експедитора або озброєної охорони вантажу, участь перевізника в оформленні необхідної для здійснення вантажоперевезення документації, в деяких випадках - рівень завантаження транспортного засобу .

Однією з основних проблем є підвищення швидкості руху (рис. 1). Ця проблема комплексна, що вимагає підвищення коефіцієнта корисної дії (ККД) двигуна шляхом заміни традиційного двигуна внутрішнього згоряння з ККД в межах 20%, на більш потужні: газотурбінний, дизельний (часткове рішення, так як він має масу недоліків, зокрема екологічних), газодизельний , інерційний (згадуваний жіробус з підзарядкою через кожні 1 - 1,5 км на маршруті), і ін.

Мал. 1. Наукова проблема автомобільного транспорту.

Підвищення ККД має йти не тільки за рахунок заміни двигуна, але і за рахунок зміни методів діагностування, режиму руху та інших організаційно-технічних заходів, які також є об'єктами наукових досліджень.

Тривають роботи по створенню автомобілів підвищеної вантажопідйомності і пасажиромісткості, що вимагає вирішити цілий ряд питань, пов'язаних насамперед з якістю автомобільних доріг. Для забезпечення якості доріг необхідна заміна традиційних матеріалів на нові, більш міцні і дешеві (вдалий досвід добавок, в тому числі гуми з відпрацьованих автомобільних шин), а також зміна принципів, які закладаються при проектуванні, будівництві (підземні, навісні та ін.), Експлуатації та ін.

Дуже важлива і складна проблема автомобільного транспорту - взаємодія з навколишнім середовищем. Автомобільний транспорт є сьогодні одним з найбільш екологічно небезпечних видів транспорту. Основний напрямок наукових досліджень - це пошук нових видів палива: водневого (вважається паливом майбутнього, перший патент - в 1854 р), ядерного, газобалонного, енергії Сонця, спиртів, добавок до бензину, синтетичних видів (багато на вугільній основі) і ін. , а також роботи по впровадженню електроенергії в автомобільний транспорт (електромобіль експонувався ще в 1899 р). Актуальними є питання ваги, матеріалу, зарядки, довговічності та інші проблеми акумуляторів.

Для зниження вартості автомобільних перевезень необхідно вирішити проблему збільшення моторесурсу, тобто підвищення довговічності служби двигуна і інших частин автомобіля, яка пов'язана з конструкцією автомобіля, його призначенням, застосовуваними матеріалами, точністю складання, якістю доріг та ін.

ТОВ «Тагфір» було створено 28 травня 2000 року. Його основною спеціалізацією є організація міжміських вантажних перевезень по Росії. Автопарк компанії складається більш ніж з 20 єврофури автомобілів «Газель» готових здійснювати транспортні перевезення в будь-який регіон Російської Федерації. На даний момент ТОВ «Тагфір» має понад 1000 клієнтів. Автотранспортне підприємство якісно здійснює вантажоперевезення шанобливо ставиться до своїх клієнтів. Основні плюси підприємства:

Кваліфікований досвідчені водії;

-Спеціально обладнаний автотранспорт;

-Послуги вантажників;

Індивідуальний підхід до клієнтів;

Оперативне і якісне обслуговування;

-Прийнятна ціни вантажоперевезень;

-Професійний диспетчер;

-Відстеження вантажів;

-Обслуговування збірних вантажів;

-Юридична чистота.

Вантажні перевезення здійснюються висококваліфікованими водіями за участю професійного диспетчера. Всі рейси транспортних перевезень відслідковуються і контролюються. Основний спектр послуг з транспортної перевезення вантажів показаний на карті:

Список еврофур і вітчизняних автомобілів автопарку ТОВ «Тагфір»:

3.1. Правила техніки безпеки

Обов'язки працівника в області охорони праці.

2.1. Працівник зобов'язаний:

2.1.1. Дотримуватися вимоги охорони праці.

2.1.2. Правильно застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту.

2.1.3. Проходити навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, інструктаж з охорони праці, стажування на робоче місце і перевірку знань вимог охорони праці.

2.1.4. Негайно сповіщати свого безпосереднього або вищестоящого керівника про будь-якій ситуації, яка загрожує життю і здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок, що трапився на підприємстві, або про погіршення стану свого здоров'я, у тому числі про прояв ознак гострого професійного захворювання (отруєння).

2.1.5. Проходити обов'язкові попередні (при вступі на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди (обстеження).

При ухиленні працівника від проходження медичних оглядів або невиконанні їм рекомендацій за результатами проведених обстежень адміністрація не повинна допускати його до виконання трудових обов'язків.

2.1.6. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт, способом, зазначеним у технологічній та експлуатаційної документації, інструкціях чи усно керівником робіт.

При видачі завдання керівник робіт зобов'язаний нагадати працівнику про умови і способи безпечного виконання робіт.

У випадках відсутності потрібних пристосувань або коли незрозуміло, як виконати доручену роботу, працівник повинен звернутися до керівника робіт для отримання необхідних вказівок і допомоги.

2.1.7. Помітивши порушення вимог охорони праці або пожежної безпеки іншим працівником або небезпеку оточуючим, попередити працівника про необхідність дотримання вимог, що гарантують безпечне виконання робіт.

2.1.8. Дотримуватися трудової дисципліни. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.2. Працівникові забороняється:

2.2.1. Виконувати розпорядження, що суперечать правилам охорони праці і пожежної безпеки.

2.2.2. Проносити на територію підприємства зброю, спиртні напої і наркотичні речовини, переліки яких передбачені спеціальними списками.

2.2.3. Продавати, розпивати спиртні напої і з'являтися на підприємстві в стані алкогольного сп'яніння.

Особи, що знаходяться на території підприємства в стані алкогольного сп'яніння, повинні бути негайно вилучені з території підприємства.

2.2.4. Приступати до роботи в нездоровому (фізично або психологічно) стані, а також в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння (отруєння).

Автомобільний транспорт розвивається прискореними темпами, особливо в ринкових умовах, як найбільш масовий вид транспорту для перевезення пасажирів і вантажів будь-якої вартості, в тому числі дорогих, на короткі і середні відстані, а також забезпечення роздрібної торгівлі, малого бізнесу, систем виробничої логістики. Він може бути єдиним видом транспорту в сільськогосподарських регіонах під час перевезення пасажирів і вантажів. Автомобільний транспорт має найбільшу широкою сферу використання: в місті, передмісті, в міжрегіональному, міжміському і міжнародному сполученні як самостійний або для підвозу-вивозу до магістральних видів транспорту.

Розвиток сучасних технологій, наприклад контейнерної, розширює сферу застосування (дальність) автомобільного транспорту. Ефективна і перевезення на значні відстані при міжнародному сполученні, яка прискорює доставку експортно-імпортних вантажів.

1. Афанасьєв Л. Л. «Автомобільні перевезення», М., 1985.

2. Троїцька Н.А., Цибухів А.Б. «Єдина транспортна система», М .: видавничий центр «Академія», 2003 - 240 с.

3. Правила з охорони праці для працівників ВАТ «КАМАЗ», Набережні Челни ВАТ «КАМАЗ» 2002 71 с.

Новости

Игрушки на елку
Елка является одним из самых главных символов Нового года. Уже с наступлением декабря большинство людей начинает присматриваться к этим лесным красавицам, а в конце месяца практически каждая квартира


 PHILIP LAURENCE   Pioneer   Антистресс   Аромалампы   Бизнес   Игры   Косметика   Оружие   Панно   Романтика   Спорт   Фен-Шуй   Фен-Шуй Аромалампы   Часы   ЭКСТРИМ   ЭМОЦИИ   Экскурсии   визитницы   подарки для деловых людей   фотоальбомы  
— сайт сделан на студии « Kontora #2 »
E-mail: [email protected]  • Карта сайта