Статьи

Історія розвитку стратегічного менеджменту

 1. Підходи до стратегічного управління зауваження 1 Поява терміна «стратегічне управління» в 1960-1970х...
 2. Сучасна практика стратегічного менеджменту

Підходи до стратегічного управління

зауваження 1

Поява терміна «стратегічне управління» в 1960-1970х рр. обумовлено необхідністю позначення відмінностей між управлінням на рівні виробництва, операційним менеджментом, і управлінням на рівні вищого менеджменту організації.

Термін «стратегічний менеджмент» має дуже широке значення, що видно з кількості різних визначень, представлених в наукових і методичних працях в галузі управління організацією. Різні варіанти визначення стратегічного менеджменту роблять акцент на різних аспектах даного процесу. Однак все різноманіття визначень концепції стратегічного менеджменту можна звести до кількох основних підходів :

 • Аналіз зовнішнього середовища - акцент на параметрах зовнішнього середовища діяльності організації;
 • Цілі і засоби - акцент на формулюванні довгострокових цілей організації та визначенні методів їх досягнення;
 • Діяльність - акцент на діяльності, пов'язаної з реалізацією організаційної стратегії.

Нічого не зрозуміло?

Спробуй звернутися за допомогою до викладачів

Етапи становлення стратегічного менеджменту

Становлення стратегічного менеджменту як частини управлінської науки можна розглядати з двох точок зору - концептуальною й практичною. Початок концепції стратегічного управління відноситься ще до періоду стародавнього Риму і Китаю. У Римі існувала концепція «благородного» управління, сутність якої полягала в оцінці реакції з точки зору діяльності керованого об'єкта, а не з боку провокує зовнішнього середовища. Стародавній Китай спирався при веденні військової діяльності на спеціально розроблені «хитрощі», засновані на пріоритетності державних інтересів. Як можна помітити, витоки стратегічного управління лежать в області управління військовими діями.

зауваження 2

Концепція організаційного стратегічного менеджменту почала своє формування в 1970х рр. Авторство концепції приписують консультантам з McKinsey & Co; які сформулювали основні принципи стратегічного управління і сприяли їх впровадження в найбільших корпораціях того періоду - Дженерал Електрик, Кока-Кола і т.д.

Через 10 років концепція стратегічного менеджменту вже набула широкого поширення - її принципи застосовувалися більш половиною найбільших світових корпорацій. Причиною цього є орієнтація стратегічного менеджменту на майбутнє і є реальним практичним застосовність розроблених нововведень.

Сучасна практика стратегічного менеджменту

Стратегічне управління як наука і практика отримало свій розвиток відносно недавно, тому весь період його формування можна вважати сучасним. Становлення стратегічного менеджменту можна умовно розділити на кілька етапів:

 1. До середини $ XX $ століття - стратегічного управління в сучасному розумінні не існує, функції короткострокового стратегічного менеджменту виконує бюджетування, що лежить в основі стратегічних рішень;
 2. 1950-і рр. - розвиток довгострокового планування з урахуванням фактора часу, поява дисконтування;
 3. 1960-і рр. - зміна економічної обстановки спровокувало перехід до стратегічного планування з урахуванням фактора мінливості зовнішнього середовища організації і діяльності конкурентів;
 4. 1990-і рр. - більшість діючих корпорацій застосовують принципи стратегічного менеджменту, основоположником яких (крім консультантів McKinsey & Co;) вважається І. Ансофф. Саме він запропонував розглядати процес управління як що складається з двох частин - аналізу поточної ситуації і вибору стратегії компанії і оперативного управління реалізацією обраної стратегії;
 5. Теперішній час - розвиток сучасного стратегічного управління пов'язують з Р. Акофф, автором концепції інтерактивного стратегічного менеджменту, яка передбачає участь у розробці та реалізації організаційної стратегії всіх співробітників підприємства.
Нічого не зрозуміло?

Новости

Игрушки на елку
Елка является одним из самых главных символов Нового года. Уже с наступлением декабря большинство людей начинает присматриваться к этим лесным красавицам, а в конце месяца практически каждая квартира


 PHILIP LAURENCE   Pioneer   Антистресс   Аромалампы   Бизнес   Игры   Косметика   Оружие   Панно   Романтика   Спорт   Фен-Шуй   Фен-Шуй Аромалампы   Часы   ЭКСТРИМ   ЭМОЦИИ   Экскурсии   визитницы   подарки для деловых людей   фотоальбомы  
— сайт сделан на студии « Kontora #2 »
E-mail: [email protected] • Карта сайта