Статьи

Введення початкових залишків в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 вручну

 1. Коли необхідний введення початкових залишків в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 вручну?
 2. Введення початкових залишків в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 де знаходиться?
 3. Внесення дати для введення залишків в 1С 8.3 Бухгалтерія вручну
 4. Чи обов'язково робити перенос залишків в 1С 8.3 Бухгалтерія на початок року?
 5. Як ввести залишки по рахунках в 1С 8.3 без помічника?
 6. Як ввести залишок по банку в 1С 8.3?
 7. Як ввести початковий залишок по банку в 1С 8.3 за валютними рахунками?
 8. Введення залишків за основними засобами в 1С 8.3
 9. Введення початкових залишків в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 - основні засоби, що обліковуються на позабалансових...
 10. Як ввести залишки в 1С 8.3 вручну за рахунками обліку розрахунків з контрагентами?
 11. Як ввести початкові залишки в 1С 8.3 Бухгалтерія по рахунках обліку прибутку і збитків минулих років?
 12. Як перенести залишки в 1С 8.3 Бухгалтерія вручну за рахунками обліку розрахунків з бюджетом по податків,...
 13. Введення початкових залишків в 1С 8.3 за залученими позиковими коштами
 14. Введення початкових залишків в 1С по рахунках обліку виданих позик
 15. Як в 1С ввести залишки на початок року за розрахунками з персоналом?
 16. Як вірно оформити введення залишків в 1С 8.3 з зарплати, щоб в подальшому правильно провести виплати?
 17. Як ввести початкові залишки в 1С 8.3 за рахунками обліку собівартості, витрат і т.д. в разі, коли...
 18. Як переконатися в правильності введення початкових залишків в 1С Бухгалтерія 8.3?
 19. Введення залишків на початок року в 1С 8.3 за податковим обліком спрощенців

Для введення початкових залишків в програмі 1С 8.3 Бухгалтерія передбачений спеціальний помічник. Хоча при бажанні можна завести залишки і окремою операцією в повністю ручному режимі.

У статті:

 1. Де знайти помічник введення залишків на дату початку ведення обліку в програмі 1С 8.3.
 2. Як ввести початкові залишки за окремими рахунками в програмі 1С 8.3.
 3. Як перевірити себе після введення початкових залишків в програмі 1С 8.3.

Коли необхідний введення початкових залишків в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 вручну?

Прийнявши рішення почати ведення обліку в програмі 1С Бухгалтерія 8.3, бухгалтер стикається з проблемою перенесення залишків зі старої програми. Найчастіше складності такого роду виникають у випадках, коли облік вівся в програмі, яка не входить в сімейство 1С. Тому як при переході з платформи 2.0 на 3.0 перенесення даних по рахунках обліку відбувається автоматично, а для внесення залишків з 1С версії 7.7 існує вбудований алгоритм.

Тому вручну залишки переносяться, коли відсутня можливість зробити це в автоматичному режимі.

Введення початкових залишків в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 де знаходиться?

Для виклику помічника введення залишків відкрийте в робочому просторі 1С 8.3 розділ «Главное». Знайдіть підрозділ «Початок роботи» і натисніть «Помічник введення залишків».

Відкриється вікно, в якому ви знайдете список рахунків бухгалтерського обліку.

На підставі заведених залишків з використанням помічника формуються проводки в кореспонденції з рахунком 00, який є допоміжним і повинен мати нульовий залишок.

Внесення дати для введення залишків в 1С 8.3 Бухгалтерія вручну

Перш за все, необхідно внести дату, на яку заводяться залишки. Найзручніше вносити залишки на початок року, так як саме з початку календарного року починається податковий і звітний періоди. В іншому випадку при формуванні звітів до самого кінця року доведеться вручну складати обороти по необхідних рахунках.

Знайдіть зверху посилання на відкриття вікна зміни дати.

Знайдіть зверху посилання на відкриття вікна зміни дати

Внесіть в відповідному полі необхідну календарну дату.

Внесіть в відповідному полі необхідну календарну дату

Чи обов'язково робити перенос залишків в 1С 8.3 Бухгалтерія на початок року?

Не обов'язково. Але найбільш зручно.

Майже всі звіти, що подаються в контрольовані органи, заповнюються наростаючим підсумком з початку року. І якщо ви хочете максимально автоматизувати процес заповнення звітів, слід почати вести облік в програмі саме з початку календарного року. В іншому випадку обороти за періоди, що передують переходу на 1С 8.3 доведеться вручну доповнювати до кожного звіту.

Як ввести залишки по рахунках в 1С 8.3 без помічника?

Завести залишки можна звичайною операцією, користуючись допоміжним рахунком 00. Але в разі допущення помилки при перенесенні цифр, знайти їх буде трохи складніше, ніж при внесенні залишків через помічник. Це пов'язано з тим, що помічник розбиває проводки на введення залишків по розділах.

Як ввести залишок по банку в 1С 8.3?

Виберіть рахунок 51 в таблиці помічника і натисніть на кнопку «Ввести залишки по рахунку».

У відкритому робочому просторі вам пропонується завести залишки за наявними розрахунковими рахунками. Для цього натисніть кнопку «Додати» і внесіть номер рахунку і субконто (найменування розрахункового рахунку).

Повторіть дію для кожного свого розрахункового рахунку.

Закінчивши введення залишків по 51 рахунку, натисніть «Провести і закрити».

Як ввести початковий залишок по банку в 1С 8.3 за валютними рахунками?

Для обліку операцій по валютних рахунках використовується бухгалтерський рахунок 52. Саме його і потрібно вибрати в списку, передбаченому помічником введення залишків.

Виділіть рядок з рахунком 52 і натисніть «Ввести залишки по рахунку». Аналогічно алгоритму, описаного в попередньому розділі, у вікні, натисніть кнопку «Додати», внесіть номер рахунку бухгалтерського обліку 52 і виберіть субконто, т. Е. Найменування валютного рахунку.

Зверніть увагу, що для використання в обліку підприємства операцій у валюті, слід доповнити довідник валют. Для цього перейдіть в меню довідники і виберіть там відповідний розділ.

Натисніть кнопку «Створити».

Виберіть з класифікатора необхідну сходинку.

Тепер ви можете використовувати цей вид валюти в своєму обліку.

Відповідно заводячи залишок, слід вибрати ту валюту, в якій здійснюються розрахунки по вашому рахунку.

Суму ви заводите в валюті, а також ви заводите еквівалент в рублях на підставі курсу на дату формування операції.

Повторіть описані вище операції для введення залишків по всіх валютних рахунках, після чого натисніть «Провести і закрити».

Не забудьте про оновлення курсів валют, щоб програма могла розраховувати курсові різниці самостійно.

Введення залишків за основними засобами в 1С 8.3

Визначтеся, до якої категорії відносяться вводяться вами основні засоби. Помічник пропонує наступне поділ обліку:

 • Основні засоби в організації.
 • Орендоване майно, що обліковуються на балансі.
 • Об'єкти нерухомості, права власності на які не зареєстровані.

Об'єкти нерухомості, права власності на які не зареєстровані

Виберіть необхідний рядок і натисніть кнопку «Ввести залишки по рахунку». У вікні, натисніть «Створити». А у знову вікні, натисніть «Додати».

Вам слід заповнити всі поля і вкладки даної форми. Разом з інвентарним номером у відповідному полі внесіть і найменування.

В даній формі вноситься як первісна вартість основного засобу, так і нарахована амортизація (при наявності), тому формуються відразу 2 проводки на введення залишків: Дт 01 Кт 00 і Дт 00 Кт 02.

Не забудьте на вкладці «Бухгалтерський облік» внести строк корисного використання основного засобу, а на вкладці «Події» вказати дату прийняття основного засобу до бухгалтерського обліку. Це дозволить програмі далі правильно нараховувати амортизацію.

Введення початкових залишків в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 - основні засоби, що обліковуються на позабалансових рахунках

Для введення залишків по забалансових рахунках передбачена окрема вкладка. Перейдіть в неї і виберіть зі списку позабалансовий рахунок для обліку операцій з орендованими основними засобами, які не враховуються на балансі.

Пам'ятайте, що для позабалансових рахунків не застосовується принцип подвійного запису.

Як ввести залишки в 1С 8.3 вручну за рахунками обліку розрахунків з контрагентами?

Для розрахунків з контрагентами в бухгалтерському обліку використовується кілька рахунків. Наприклад, для розрахунків з покупцями застосовується рахунок 62. Для обліку розрахунків з постачальниками використовується рахунок 60. Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами враховуються на рахунку 76.

Особливістю введення залишків за цими рахунками є численні субконто до них. Крім очевидних «Контрагенти» і «Договори», застосовуються і такі субконто, як «Документ розрахунків» і т. П.

Крім цього, в 1С 8.3 на окремих субрахунках враховуються аванси постачальникам або аванси від покупців.

Відповідно, перш за все, свій залишок, наприклад, за рахунком 60 слід розгорнути в розрізі всіх субконто. Далі дебетове сальдо віднести на рахунок 60.02, а кредитове на 60.01.

Для початку введення залишків, керуючись описаним раніше алгоритмом, виділіть необхідний рахунок і натисніть «Ввести залишки по рахунку». Далі натисніть «Створити» і почніть додавати через підрядник залишки по кожному контрагенту і договором.

Аналогічно заведіть залишки за іншими рахунками обліку розрахунків з контрагентами, які ви використовуєте.

Як ввести початкові залишки в 1С 8.3 Бухгалтерія по рахунках обліку прибутку і збитків минулих років?

Облік нерозподіленого прибутку та непокритих збитків минулих років ведеться на відповідних субрахунках до рахунку 84. Залишки заводяться дуже просто: виділивши рядок з необхідним рахунком, слід натиснути «Ввести залишки по рахунку» і у вікні, відразу ввести операцію.

Як перенести залишки в 1С 8.3 Бухгалтерія вручну за рахунками обліку розрахунків з бюджетом по податків, відрахувань та зборів?

При перенесенні залишків по взаєморозрахунках з бюджетом слід враховувати склад переплати або заборгованості. Так, наприклад, пені повинні виділятися на окремий субконто. Те ж саме стосується штрафів, сум донарахованих податків або внесків і т. П. Врахуйте цей момент при закладі входять даних.

Введення початкових залишків в 1С 8.3 за залученими позиковими коштами

Залучені позикові кошти обліковуються на рахунках 66 (короткострокові) і 67 (довгострокові).

Заводяться залишки без складнощів відразу проводками.

Введення початкових залишків в 1С по рахунках обліку виданих позик

Аналогічно залученими позиками заносяться і залишки за кредитами виданими.

Пам'ятайте, що в основному такі позики враховуються на рахунку 58. Але якщо позикові кошти адресовані співробітнику підприємства або ІП, то враховуються такі суми на бухгалтерському рахунку 73.

Але якщо позикові кошти адресовані співробітнику підприємства або ІП, то враховуються такі суми на бухгалтерському рахунку 73

Як в 1С ввести залишки на початок року за розрахунками з персоналом?

Облік розрахунків по заробітній платі ведеться на рахунку 70. Введення залишків по ньому залежить від налаштувань програми 1С для розрахунку заробітної плати і 1С Бухгалтерія.

Як вірно оформити введення залишків в 1С 8.3 з зарплати, щоб в подальшому правильно провести виплати?

Деякі підприємства є учасниками зарплатного проекту та виплачують заробітну плату однією платіжкою з додатком масиву зарахування. Тоді при рознесенні операцій по банку платіж відноситься на 70 рахунок без розбивки по кожному співробітнику. У такому випадку при введенні залишків сальдо слід внести загальною сумою. Те ж саме стосується і ситуацій при виплаті через касу по одній платіжній відомості.

Якщо ж виплати ведуться індивідуально кожному співробітнику окремими платіжними дорученнями або видатковими касовими ордерами, то вводити залишки слід з розбивкою по співробітниках.

Як ввести початкові залишки в 1С 8.3 за рахунками обліку собівартості, витрат і т.д. в разі, коли залишки переносяться в середині року?

Як ми відзначили раніше, введення залишків рекомендується робити початком року. Але якщо з об'єктивних причин необхідно перенести вхідне сальдо в середині податкового періоду, то слід підготуватися до складнощів, які виникнуть при закритті місяця, можливих помилок при формуванні собівартості і т.д.

Безпосередньо введення залишків по рахунках обліку витрат проводиться аналогічно вже описаним алгоритмом. Слід вибрати потрібний рахунок і натиснути «Ввести залишки по рахунку».

Як переконатися в правильності введення початкових залишків в 1С Бухгалтерія 8.3?

Після закінчення введення первинних бухгалтерських залишків слід перевірити, чи всі дані перенесені вірно. Для цього сформуйте оборотно-сальдову відомість і зверніть увагу, чи є який-небудь залишок по допоміжному рахунку 00 на дату введення.

Справа в тому, що на підставі всіх описаних вище документів формуються проводки в кореспонденції саме з цим допоміжним рахунком. Тобто при введенні входить сальдо по розрахунковому рахунку формується проводка Дт 51 Кт 00. А при внесенні відомостей про суму кредиторської заборгованості на необхідну дату проводка виглядає як Дт 00 Кт 60. Очевидно, що в кінці кінців нульовий рахунок повинен закритися. Якщо цього не відбулося і на ньому вилазить якийсь залишок, шукайте помилку у внесених даних.

Введення залишків на початок року в 1С 8.3 за податковим обліком спрощенців

Для розрахунку єдиного податку при УСН слід внести вхідний податковий збиток, якщо такий мав місце, який знижує оподатковувану базу поточного року і наступних років. Для цього в меню знайдіть «Операції» і відкрийте розділ «Реєстрація суми збитку ССО».

Внесіть дані про перенесення збитку.

Надалі введені суми будуть враховані при розрахунку річного податку.

Вручну?
Де знаходиться?
Бухгалтерія на початок року?
Без помічника?
За валютними рахунками?
Вручну за рахунками обліку розрахунків з контрагентами?
Бухгалтерія по рахунках обліку прибутку і збитків минулих років?
?з зарплати, щоб в подальшому правильно провести виплати?
Вручну?
Де знаходиться?

Новости

Игрушки на елку
Елка является одним из самых главных символов Нового года. Уже с наступлением декабря большинство людей начинает присматриваться к этим лесным красавицам, а в конце месяца практически каждая квартира


 PHILIP LAURENCE   Pioneer   Антистресс   Аромалампы   Бизнес   Игры   Косметика   Оружие   Панно   Романтика   Спорт   Фен-Шуй   Фен-Шуй Аромалампы   Часы   ЭКСТРИМ   ЭМОЦИИ   Экскурсии   визитницы   подарки для деловых людей   фотоальбомы  
— сайт сделан на студии « Kontora #2 »
E-mail: [email protected] • Карта сайта